WERKGROEP PR & COMMUNICATIE - september 2015 WERKGROEP PR & COMMUNICATIE - september 2015
Diegenen die de laatste tijd onze website hebben geopend is het ongetwijfeld opgevallen dat nu (vrijwel) alleen kerkdiensten zijn opgenomen en de mogelijkheid om gemiste kerkdiensten te beluisteren.  Na juni is echter nauwelijks nieuwe informatie opgenomen.
Enerzijds door de vakantieperiode waarin, als altijd, minder te melden is, anderzijds omdat we na juni hebben besloten aan te sluiten bij een instelling die vanuit de PKN websites opzet voor allerlei PKN gemeenten.
Dit laatste biedt veel voordelen boven het (toch wel) moeizame proces om een eigen, specifieke website voor onze gemeente op te zetten en te beheren. Op dit moment zijn we daarover in gesprek met “Human Content Media”, de instelling die dit namens de PKN opzet.
Naar verwachting kan dit snel (en sneller dan wij dit kunnen) een mooie en goed functionerende website opleveren, die ook nog professioneel wordt bijgehouden en automatisch de nieuwste ICT en kerkelijke ontwikkelingen volgt. Tot die tijd gebruiken we de huidige website en daar zal binnenkort weer meer informatie verschijnen over komende activiteiten. Voor de nieuwe website echt  “in de lucht” komt, hoort u natuurlijk meer. Namens de Werkgroep PR & Communicatie,  Harm Jonker.
 
terug