VANUIT DE WIJK: BERICHT VAN PASTOR FRED VAN DER LOUW VANUIT DE WIJK: BERICHT VAN PASTOR FRED VAN DER LOUW
Mw. Jobse, uit De Meerwende verblijft nog in Hospice Bardo te Hoofddorp. Mevrouw Smit-Wolvetang, Reaumurstraat 2, verblijft in het verpleeghuis Leo Polak te Amsterdam. Er zijn ook anderen met ziekte, zorgen of verdriet die hier niet genoemd worden. We bidden hen allen de nabijheid toe van Hem wiens handen onder ons zijn.
Met een hartelijke groet, pastor Fred van der Louw.
terug