VANUIT DE WIJK: BERICHT VAN PASTOR ANS CREEMER-ALLARD VANUIT DE WIJK: BERICHT VAN PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Persoonlijke klachten, ziektes, of ziektes bij de naasten, kunnen het leven er vaak niet gemakkelijker op maken. Dhr. J. Hoogendam van de Lutkemeerweg heeft hiermee te maken nu hij met een zware kuur bezig is.
Ik noem u in deze verder mw. Remmers, de families Dekkers en Van Munster, mw. Van Commenee, mw. Koenen-van Dam, mevrouw Mulder, allen van de Keizersweg, en mw. Niezen van de Akerdijk.
Laten wij hen, en ook enkele anderen, die hier niet bij genoemd zijn, opdragen in ons gebed.
Op 15 mei aanstaande, 1e Pinksterdag , zal ’s middags weer een kerkdienst in de Schuilhoeve worden gehouden voor de bewoners aldaar. Hiervan krijgen de betrokkenen nog een uitnodiging.
Voor u allen een heel hartelijke groet van pastor Ans Creemer.

 
terug