VANUIT DE WIJK: BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN VANUIT DE WIJK: BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN
We wensen Foeke Dekker, die onlangs zijn sleutelbeen brak en daarom tijdelijk erg beperkt is in zijn bewegingen, heel veel geduld en sterkte met het herstel. Hoe vertel je je kleine kleinkinderen dat ze opa even een beetje moeten ontzien!
Al enige tijd gaat het niet zo goed met dhr. Jonker uit de Havikstraat. Het alleen wonen, na de noodzakelijke verhuizing van zijn vrouw naar Meerwende werd toch zwaarder voor hem, temeer daar ook zijn fysieke toestand verslechterde. Hij kreeg met name last van een voet en been en kwam daarvoor in het ziekenhuis terecht. Uiteindelijk heeft een recente operatie en omleiding van een bloedvat verlichting gegeven voor het bewegen en lopen. Hij hoopt over niet al te lange tijd een plek te kunnen betrekken in Meerwende, waar zijn echtgenote nu al weer een poosje woont. We wensen hem van harte beterschap maar ook gemeenteleden die hier niet met name genoemd worden, wensen we van harte kracht bij hun ziek zijn en bij de soms grotere gebondenheid aan huis;
u allen de zegen van Gods nabijheid.
Bert Griffioen
terug