UITKOMSTEN ENQUÊTE DIE DIT JAAR IS GEHOUDEN

UITKOMSTEN ENQUÊTE DIE DIT JAAR IS GEHOUDEN
Maar nu, aan het einde van 2017, hebben we al uw ideeën van een besluit of een voornemen voorzien. Al die besluiten en voornemens zijn inmiddels in het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad aan de orde. En in januari mag u van ons een reactie op al die ideeën tegemoet zien.
Waarschijnlijk zal er dan een extra inlegvel bij Meerkontakt komen, waarin deze zaken zijn verzameld.
Harm Jonker
Voorzittrer CvK

 
terug