PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
UIT DE KERKENRAAD VAN 10 SEPTEMBER 2018 UIT DE KERKENRAAD VAN 10 SEPTEMBER 2018

Bijzonderheden en persoons-/functieveranderingen:

  • In het kader van de gewijzigde privacy wetgeving worden de consequenties voor onze gemeente bezien.

  • In de Stiltetuin is - op de ronde verhoging die vroeger op het podium onder de lessenaar stond- een grote vaas geplaatst waarin de spiegeltjes van vorige jaren worden gedaan.

  • Annette Sikkel heeft om gezondheidsredenen besloten geen tweede termijn als diaken te aanvaarden.

  • Wilma van Andel is benoemd tot lid van de Provinciale Staten voor het CDA en stopt daarom per november als ouderling.

  • Jeanne Dees is bereid aan te blijven als ouderling; zij gaat zich bezighouden met pastoraat.

  • Rita Braam, Ien Moens en Roelie Bentschap Knook blijven nog lid van de diaconie.

  • Juup Bosch zou in oktober moeten aftreden, maar mag nog een half jaar aanblijven. Daarna mag hij zijn werkzaamheden voortzetten, mits iemand anders van de Kerkenraad gedurende vijf maanden wordt benoemd als handtekeningbevoegde namens onze gemeente. Tegen die tijd informeren we u daarover.

Juup Bosch, scriba

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.