TIJD OM TE GAAN.........AFSCHEID VAN CEES VAN DER VLIES ALS BEHEERDER VAN DE LEDENADMINISTRATIE

TIJD OM TE GAAN.........AFSCHEID VAN CEES VAN DER VLIES ALS BEHEERDER VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Toen mij ergens in 1997 werd gevraagd  de ledenadministratie van de kerk over te nemen, leek me dat een  uitdaging, interessant genoeg om aan te gaan.
 
Het toen in gebruik zijnde systeem bestond nog uit traditionele kaartenbakken maar het eerste computerprogramma voor het bijhouden van een kerkledenbestand  - MicroChurch - was al aangeschaft en voorzichtig geinstalleerd. Na enkele jaren sleutelen aan het programma door vele lokale experts werd het een zinvol instrument voor leden- en bijdragenadministrateurs.
 
Toch was er behoefte aan een landelijk toepasbaar systeem en zo ontstond eerst Baruch en  daarna – gelijk met het onstaan van de PKN -  het programma LRP (Leden Registratie Protestantse kerk).   Dit softwarepakket wordt regelmatig aangepast aan nieuwe eisen en ontwikkelingen. Het ziet er dan ook naar uit dat dit ook de software voor de nabije toekomst zal zijn. Een goed moment dus voor mij om na meer dan 20 jaar en 3 systemen verder, uit te kijken naar een opvolger. Tijd om te gaan dus.
terug