TERUGBLIK OP DE WERELDGEBEDSDAG 2017

TERUGBLIK OP DE WERELDGEBEDSDAG 2017
Vrijdag 3 maart is in de kapel van de Meerwende de Wereldgebedsdag gehouden. De oecumenische viering werd heel goed bezocht, was inspirerend en verbindend.
Veel deelnemers spraken na afloop uit dat het zeer de moeite waard was. Wij hebben het mooie bedrag van € 300,- opgehaald ten behoeve van drie speciale projecten op de Filippijnen. De Raad van Kerken heeft dit bedrag aangevuld tot € 350-.
Na afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie met een extra traktatie. Rest mij alle bezoekers te danken voor hun komst, het comité Wereldgebedsdag en alle medewerkers voor hun medewerking.
Ina Tolsma-van Ginkel.
terug