TERUG- EN VOORUITBLIK VAN BERT GRIFFIOEN TERUG- EN VOORUITBLIK VAN BERT GRIFFIOEN
Ook al krimpt onze gemeente, het werk en ook het regel- en vergaderwerk‘ achter de schermen’ krimpt niet mee. Zowel CvK als Diaconie zouden nog iemand erbij moeten hebben om het werk helemaal goed aan te kunnen.
Wie hierover meer wil weten, laat die zich tot mij of tot een van de andere ambtsdragers wenden om ‘voor en tegen’ te bespreken.

Het is natuurlijk heel wijs dat te doen voordat je eventueel besluit om voor een periode een ambt te aanvaarden. Meer en meer leggen we er serieus de nadruk op dat dit voor vier jaar is. Uitbreiding naar zes of acht jaar gebeurt veel, maar is absoluut geen vereiste bij aanvang. We zouden wel erg blij zijn met meer meedenkers en -doeners! Hoe dan ook, momenteel overheerst onze dankbaarheid bij deze twee nieuwe krachten!
terug