T(hee) & T(hema)

T(hee) & T(hema)
In het dagelijks leven hebben we veel rituelen, maar ook in het kerkelijk gebeuren én zo ook in de kerk. Rituelen geven houvast en structuur in ons leven, maar ook een beetje mystiek. Hoe spelen die een rol in ons dagelijkse doen en laten? Pastor Loek Seeboldt probeert met ons hier dieper op in te gaan.
terug