SPELREGELSVOOR DE KOPIJ VOOR MEERKONTAKT

SPELREGELSVOOR DE KOPIJ VOOR MEERKONTAKT
Als we spreken over het Meerkontakt schreven, direct maar de "spelregels" voor kopij:
Kopij: (bij voorkeur) uw bijdrage elektronisch; dat kan tegenwoordig op diverse wijzen. Zie hiervoor ook de laatste pagina.
Tekstopmaak: lettertype „times new roman‟, „11 pt.‟ en "platte tekst", dus geen aparte regelafstanden. Uiteraard kunnen illustraties (foto‟s) worden toegevoegd, maar dienen (op papier) wel toonbaar te zijn. Bent u minder handig met tekstverwerking? Liever kopij in afwijkende opmaak dan geen kopij!

Houdt rekening met het uiterste aanlevertijdstip: 18.00 uur. Informeer vooraf de redactie bij overmacht. kopij moet dan nog langs veel schakels voordat Meerkontakt bij u is! Kopij wordt door ons ook doorgestuurd naar de beheerder van de onze Pelgrimskerksite (zie de laatste bladzijde van dit Meerkontakt) en daar komt uw bericht altijd sneller beschikbaar voor lezers!

Aanmelden Meerkontakt via e-mailversie? Stuur: een berichtje. Zo komt Meerkontakt elektronisch bij u thuis.
De redactie.

 
terug