BELANGRIJKE ADRESSEN op een rij

BELANGRIJKE ADRESSEN op een rij
Hieronder treft u de belangrijkste adressen binnen onze gemeente aan.
Het betreft hier zowel alle pastorale - en diaconale zaken als ook allerlei zaken met betrekking tot andere zaken betreffende de kerkelijke gemeente.
Met behulp van deze adresgegevens hopen wij u van dienst te zijn bij het vinden van de juiste aansreekpunten.
lees meer »
 
ACTUEEL OVERZICHT NAMEN KERKENRAADSLEDEN

ACTUEEL OVERZICHT NAMEN KERKENRAADSLEDEN
Hier treft u de namen aan van de kerkenraadsleden die op dit moment (per 1 november 2018) in functie zijn. U kunt hen aanspreken als u dit wenst en hen benaderen met vragen, opmerkingen en/of problemen.
Mocht u onverhoopt niet bij de juiste persoon zijn, dan mag u erop rekenen dat hij/zij u te woord staat en u zo nodig verwijst of uw vraag bij de juiste collega neerlegt ter behandeling of beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Harry den Arend, voorzitter kerkenraad
 
lees meer »