BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

Op basis van verschillende discussies en bijeenkomsten heeft de kerkenraad kort geleden het beleidsplan voor 2015 tot en met 2020 definitief vastgesteld.
Hieronder treft u de volledige tekst van dit beleidsplan aan.
Het vormt het uitgangspunt en de leidraad voor alle activiteiten die wij samen doen.
Voor vragen en/of opmerkingen hierover kunt u vanzelfsprekend terecht bij een van de ambtsdragers.
Hun namen staan op deze webite, onder het hoofdstuk "Informatie en contact".
 

lees meer »
 
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Communicatie(beleids)plan van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden - 20 augustus 2016
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN
Op 16 januari 2017 is het communicatie(beleids)plan voor onze gemeente vastgesteld.
Dit beleidsplan is opgesteld naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad medio 2014 om meer en gestructureerder vorm te geven aan de communicatie binnen binnen onze gemeente en vanuit onze gemeente.
Nadat eerst om praktische redenen een website is opgezet en ingericht (naast ons bestaande MEERKONTAKT) heeft de betreffende "commissie PR en Communicatie" bijgevoegd beleidsplan opgesteld.
Dit is besproken in de verschillende gremia en voorts in de kerkenraad vastgesteld als uitgan gspunt voor onze communicatie.

Met name de 11 résumerende aanbevelingen zijn daarbij vastgesteld als doelstelling(en).
 
lees meer »