CORONA en PASTORAAT

CORONA en PASTORAAT
De verregaande maatregelen die worden genomen ten behoeve van indamming van het Coronavirus treffen vooral oudere en kwetsbare mensen.
Zo wordt onder andere aangeraden om niet op bezoek te gaan bij ouderen thuis en in verzorging/verpleeghuizen. Uiteraard ter bescherming tegen overdracht van het virus, tegen besmetting.
Maar het kan leiden naar isolement en eenzaamheid.
Hieronder vindt u een paar mogelijkheden en aanbevelingen die wij pastoraal klunnen bieden.

In dit alles vertrouwend op de nabijheid van onze Heer
mede namens alle leden van Pastoraal Werkverband
Jeanne Dees 
lees meer »
 
ACHTERGROND BIJ DE PAASDIENST !

ACHTERGROND BIJ DE PAASDIENST !
In de Paasdienst, die zal worden geleid door Ds. C. Verkerk,  zal het orgel worden bespeeld door Harrie den Besten en worden begeleid door Jean-Pierre Biemond met trompet.

IETS OVER DE ORGANIST
Harrie den Besten is lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), tuchtrechter bij het Nederlands Sportrecht Instituut, lid van Cuisine Culinaire Almere en is ook actief als kerkorganist. Hij geeft zo nu en dan orgelconcerten. Praktische oplossingen genieten zijn voorkeur boven een juridisch kostbaar getouwtrek.

Kerkorganist en advocaat, in die volgorde typeert advocaat Harrie den Besten (60, Den Besten Advocaten) zijn beide carrières. ‘Dat is een grapje natuurlijk, maar het orgelspelen neemt een grote plaats in mijn leven in.’
‘Cliënten zijn vaak gespannen als ze bij mij op kantoor komen. Het is niet niks om bij een advocaat op bezoek te gaan. “Is dat een piano?” wordt er dan gevraagd als ze mijn orgel in de hoek van mijn werkkamer zien staan. Als ik aanbied om er een stukje op te spelen dan zie je mensen ontspannen. De sfeer is meteen een stuk relaxter, als advocaat kun je niet meer stuk.

 
 
lees meer »
 
HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL!

HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL!
Hartelijke dank voor het prachtige boeket tulpen, dat mij werd gebracht na de dienst van 1 maart!

Na een spannende tijd rond de operatie, is er een goede prognose en ben ik met kleine stapjes aan het herstellen. Dit boeket, uw gebed en alle blijken van meeleven in de vorm van kaartjes, telefoontjes en bezoekjes waren en zijn een steun en een warme deken om ons heen.

Ook namens Koos en de kinderen veel dank hiervoor en hartelijke groeten,
Lucie Gijzenberg

 
 
BELEIDSPLAN PASTORAAT "2025" WERKT

BELEIDSPLAN PASTORAAT "2025" WERKT
Een jaar geleden hebben we een plan gepresenteerd waarin we onze werkwijze voor de komende jaren hebben toegelicht. Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om dit mogelijk te maken.
Herderlijk met elkaar omgaan betekent voor onze gemeenschap dat het plan zo goed mogelijk voorziet in onderling meeleven en bemoedigen, voor zover dat te organiseren  is. Alle gemeenteleden kunnen dit op hun eigen wijze en spontaan doen. Misschien wel de beste wijze van pastoraat maar goede organisatie van het pastoraat is daarnaast toch ook wel van belang.

Met hartelijke groet
Lucie Gijzenberg
Jeanne Dees
Bert Griffioen


Meer en meer bleek het niet meer haalbaar en vaak ook niet gewenst dat men benaderd werd voor een bezoek. Daarom vragen wij u vanaf nu, dat als u contact en een eventueel bezoek op prijs stelt dit zelf  wilt aangeven.
 
lees meer »
 
INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE

Pastoraat betekent dikwijls het voeren van gesprekken met geloofsgenoten over moeilijke situaties in het leven
INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE
De Protestante Gemeente Badhoevedorp-Lijnden hecht een grote waarde aan het pastoraat. Wij willen omzien naar elkaar, naar de mensen waarmee we samen leven, meeleven in vreugde en verdriet, in goede en minder goede tijden, zoals Christus ons heeft voorgeleefd.

Als u een gesprek op prijs stelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de onderstaande personen:

Predikant: Ds.B.J.Griffioen,
Havikstraat 3, 1171 DW Badhoevedorp

020-3376412 e-mail:

Coördinator pastoraat: Lucie Gijzenberg
023-5551754 e-mail:

Afsraak maken met predikant: Anneke de Korver
020-6595390 e-mail:
lees meer »
 
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Een voorbeeld van wat wij als thematisch bloemstuk maken voor in de kerk.
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn de "bloemengroep" van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. U ziet ons eigenlijk vrijwel nooit en áls u ons ziet (bij voorbeeld als kerkgangers of gewoon in de tuin), dan herkent u ons natuurlijk helemaal niet als de "bloemengroep".
Wie en wat zijn  wij dan? Lees hieronder verder en u zult ons "ontdekken".
 
lees meer »
 
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN: HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:
Als er al in de Bijbel wordt gesproken over ‘ambtsdragers’, zijn het diakenen. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij werken naar het voorbeeld van Jezus Christus, die oproept tot naastenliefde, barmhartigheid en het bevorderen van gerechtigheid. Binnen onze PKN-Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden verrichten diakenen dienstwerk tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld en nemen ze initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn. Zij verlenen naar hun vermogen hulp aan hen die bijstand, verzorging of bescherming nodig hebben. De diaconie is betrokken bij sociale vraagstukken en het aanspreken van overheid en samenleving op haar verantwoordelijkheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
lees meer »