INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE

Pastoraat betekent dikwijls het voeren van gesprekken met geloofsgenoten over moeilijke situaties in het leven
INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE
De Protestante Gemeente Badhoevedorp-Lijnden hecht een grote waarde aan het pastoraat. Wij willen omzien naar elkaar, naar de mensen waarmee we samen leven, meeleven in vreugde en verdriet, in goede en minder goede tijden, zoals Christus ons heeft voorgeleefd.

Als u een gesprek op prijs stelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de onderstaande personen:

Predikant: Ds.B.J.Griffioen,
Havikstraat 3, 1171 DW Badhoevedorp

020-3376412 e-mail:

Coördinator pastoraat: Lucie Gijzenberg
023-5551754 e-mail:

Afsraak maken met predikant: Anneke de Korver
020-6595390 e-mail:
lees meer »
 
NIEUWE IMPULSEN VOOR HET PASTORAAT

NIEUWE IMPULSEN VOOR HET PASTORAAT
POSITIEF NIEUWS UIT HET PASTORAAT MET NIEUWE IMPULSEN!

De invulling van het pastoraat in onze gemeente blijft een zorg, die onze aandacht vraagt, MAAR.....


Afgelopen winter hebben 7 mensen een training hebben gevolgd, gegeven door ds. Bert Griffioen en enkele gastdocenten. Het doel van de training was om mensen meer toe te rusten tot het voeren van pastorale gesprekken, zodat ds. Griffioen hen kan inschakelen op momenten van zijn afwezigheid of van grote drukte in het pastoraat.

De training was bijzonder leerzaam en enthousiasmerend en heeft ertoe geleid dat een paar mensen hebben toegezegd zich voor het pastoraat te willen inzetten. We moeten hier nog "handen en voeten" aan geven en hopen u voor het nieuwe seizoen een duidelijke invulling te kunnen presenteren.

Bent u geinteresseerd om te weten hoe wij het pastoraat in de nabije toekomst willen aanpakken, lees dan de notitie hierover bij `beleidsstukken`, genaamd `Nieuwe Organisatie Pastoraat`.

Namens het pastorale team,
Lucie Gijzenberg
 
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Een voorbeeld van wat wij als thematisch bloemstuk maken voor in de kerk.
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn de "bloemengroep" van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. U ziet ons eigenlijk vrijwel nooit en áls u ons ziet (bij voorbeeld als kerkgangers of gewoon in de tuin), dan herkent u ons natuurlijk helemaal niet als de "bloemengroep".
Wie en wat zijn  wij dan? Lees hieronder verder en u zult ons "ontdekken".
 
lees meer »
 
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN: HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:
Als er al in de Bijbel wordt gesproken over ‘ambtsdragers’, zijn het diakenen. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij werken naar het voorbeeld van Jezus Christus, die oproept tot naastenliefde, barmhartigheid en het bevorderen van gerechtigheid. Binnen onze PKN-Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden verrichten diakenen dienstwerk tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld en nemen ze initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn. Zij verlenen naar hun vermogen hulp aan hen die bijstand, verzorging of bescherming nodig hebben. De diaconie is betrokken bij sociale vraagstukken en het aanspreken van overheid en samenleving op haar verantwoordelijkheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
lees meer »