LITURGIE IN BEWEGING

LITURGIE IN BEWEGING
Loek Seeboldt en Bert Griffioen nodigen u uit, in het kader van het oecumenisch gesprek, in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk voor een gespreksavond in het kader van het verdiepen van onze oecumenische contacten.

Ontmoeting en gesprek van parochianen en gemeenteleden van beide kerken lijkt ons van belang. Een van de vragen waar wij op in zullen gaan is: Hoe komt het toch dat Pasen steeds op verschillende data valt, terwijl Kerst altijd op 25 december valt?

Maandagavond 17 februari 20.00 uur is iedereen welkom hier over te horen en al de ins en outs van de kerkelijke kalender te bespreken.
Hartelijke groet,
Bert Griffioen, mede namens Loek Seeboldt.
 
BELEIDSPLAN PASTORAAT "2025" WERKT

BELEIDSPLAN PASTORAAT "2025" WERKT
Een jaar geleden hebben we een plan gepresenteerd waarin we onze werkwijze voor de komende jaren hebben toegelicht. Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om dit mogelijk te maken.
Herderlijk met elkaar omgaan betekent voor onze gemeenschap dat het plan zo goed mogelijk voorziet in onderling meeleven en bemoedigen, voor zover dat te organiseren  is. Alle gemeenteleden kunnen dit op hun eigen wijze en spontaan doen. Misschien wel de beste wijze van pastoraat maar goede organisatie van het pastoraat is daarnaast toch ook wel van belang.

Met hartelijke groet
Lucie Gijzenberg
Jeanne Dees
Bert Griffioen


Meer en meer bleek het niet meer haalbaar en vaak ook niet gewenst dat men benaderd werd voor een bezoek. Daarom vragen wij u vanaf nu, dat als u contact en een eventueel bezoek op prijs stelt dit zelf  wilt aangeven.
 
lees meer »
 
INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE

Pastoraat betekent dikwijls het voeren van gesprekken met geloofsgenoten over moeilijke situaties in het leven
INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE
De Protestante Gemeente Badhoevedorp-Lijnden hecht een grote waarde aan het pastoraat. Wij willen omzien naar elkaar, naar de mensen waarmee we samen leven, meeleven in vreugde en verdriet, in goede en minder goede tijden, zoals Christus ons heeft voorgeleefd.

Als u een gesprek op prijs stelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de onderstaande personen:

Predikant: Ds.B.J.Griffioen,
Havikstraat 3, 1171 DW Badhoevedorp

020-3376412 e-mail:

Coördinator pastoraat: Lucie Gijzenberg
023-5551754 e-mail:

Afsraak maken met predikant: Anneke de Korver
020-6595390 e-mail:
lees meer »
 
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Een voorbeeld van wat wij als thematisch bloemstuk maken voor in de kerk.
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn de "bloemengroep" van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. U ziet ons eigenlijk vrijwel nooit en áls u ons ziet (bij voorbeeld als kerkgangers of gewoon in de tuin), dan herkent u ons natuurlijk helemaal niet als de "bloemengroep".
Wie en wat zijn  wij dan? Lees hieronder verder en u zult ons "ontdekken".
 
lees meer »
 
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN: HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:
Als er al in de Bijbel wordt gesproken over ‘ambtsdragers’, zijn het diakenen. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij werken naar het voorbeeld van Jezus Christus, die oproept tot naastenliefde, barmhartigheid en het bevorderen van gerechtigheid. Binnen onze PKN-Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden verrichten diakenen dienstwerk tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld en nemen ze initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn. Zij verlenen naar hun vermogen hulp aan hen die bijstand, verzorging of bescherming nodig hebben. De diaconie is betrokken bij sociale vraagstukken en het aanspreken van overheid en samenleving op haar verantwoordelijkheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
lees meer »