PINKSTEREN 2018; EEN FEESTELIJK BOEKET

PINKSTEREN 2018; EEN FEESTELIJK BOEKET
Tijdens de Pinksterviering in onze Pelgrimskerk stond op het doopfont deze bloemschikking. Eeen waar voorjaarsfeest van bloemenpracht.

En daarbij past onderstaand kaarsengebed heel goed. (naar Galaten 5, 22.23)

Laten wij bidden om de vruchten van de Geest:
1. Geef ons liefde opdat wij die van harte schenken aan onze naaste
2. Geef ons vreugde opdat wij van harte vreugde brengen aan anderen
3. Geef ons vrede opdat wij van harte in saamhorigheid en harmonie met de ander leven
4. Geef ons geduld opdat wij van harte volhouden als ontwikkelingen of verbeteringen langzaam gaan
5. Geef ons vriendelijkheid opdat wij van harte de ander onze hand
blijven toesteken
6. Geef ons goedheid opdat wij van harte de goede bedoelingen bij de ander herkennen
7. Geef ons vertrouwen opdat wij van harte blijven zoeken naar
mogelijkheden
8. Geef ons zachtmoedigheid  opdat wij van harte fouten van anderen
kunnen accepteren
9. Geef ons zelfbeheersing  opdat wij van harte open blijven staan voor de ander, ook als we getergd worden
terug