ONTMOETINGSMIDDAG IN MEERWENDE

ONTMOETINGSMIDDAG IN MEERWENDE
Op vrijdagmiddag 29 maart hielden we een gespreksbijeenkomst met de protestantse bewoners van zorgcentrum MEERWENDE en de appartementen daarnaast.
Het werd een heel gezellige, maar ook zinvolle middag voor “onze” bewoners daar. Het was een druk bezette bijeenkomst, waar zo’n 25 mensen aan deelnamen.

De deelnemers werden ontvangen met koffie/thee met een lekker gebakje rond de grote ronde tafel.

Daarna hield onze predikant, dominee Bert, een korte inleiding over de hoofdman in Kapernaum, waarbij hij met name de thema’s “vertrouwen” en “de kracht van het Woord” ter bespreking voorlegde. Naar aanleiding hiervan ontspon zich een geanimeerd groepsgesprek, waaraan verschillende mensen deelnamen. Er werden diverse mooie ervaringsverhalen verteld door de deelnemers.
Tussendoor zongen wij de bekende liederen die diverse bewoners hadden opgegeven. Er werd door iedereen van harte meegezongen begeleid door pianist Jan Boogert.

De middag sloten we af met een drankje en wat napraten.

Namens het pastoraal team van de Meerwende,
Ina Jonker.
 
 
EEN BLOEMETJE VAN DE KERK.... EEN BLOEMETJE VAN DE KERK....
Het is al heel lang gebruik dat op zondag een of enkele bloemengroeten gaan naar gemeenteleden. De bedoeling is daarmee onze betrokkenheid te laten blijken.

Niet zomaar alleen een bloemetje dus, maar zinvol contact waarin door aandacht en dank mensen elkaar bevestigen. En wel omdat we gemeente van Christus zijn in de overtuiging dat de Eeuwige ons als mens bevestigt.

Bert Griffioen.
lees meer ยป