OOGSTDIENST OP 23 OKTOBER 2016!!!!!!

OOGSTDIENST OP 23 OKTOBER 2016!!!!!!
Zondag 23 oktober is het oogstdienst en worden er fruitbakjes uitgedeeld vanaf de leeftijd van 84 jaar. We hopen dat er velen zijn die ons willen helpen met wegbrengen, daarvoor vast onze hartelijke dank.
Ook zaterdag 22 oktober kunnen we uw hulp gebruiken bij het maken van de bakjes, ’s Morgens om 10.00 uur in de koffieruimte van de kerk. Kom ook eens meehelpen; het is fijn om te doen en altijd heel gezellig.
Namens de diaconie, Ien Moens.
terug