WAAROM KRIJGEN WE ALLEEN “PAPIEREN PREKEN” EN GEEN KERKDIENST VIA TV?

WAAROM KRIJGEN WE ALLEEN “PAPIEREN PREKEN” EN GEEN KERKDIENST VIA TV?
Deze vraag wordt nu  regelmatig gesteld. Dit in een tijd van onbegrensde digitale mogelijkheden. En veel kerken doen dit ook!

Onze kerk(gemeenschap) krimpt en bestaat voor het grootste deel uit “ons”: ouderen. Dat heeft gevolgen voor hoe wij “in normale tijden” kerk zijn. Zwaartepunt van onze “kerkgang” is de wekelijkse kerkdienst, waarvan velen vinden dat ze die zoveel als mogelijk fysiek willen bijwonen. Die wekelijkse dienst schept verbondenheid: elkaar zien, spreken en ontmoeten in de naam van de Heer is wat wij zien als “kern van ons gemeente zijn”.


Maar……er komt  absoluut een einde aan deze crisis! En dan moeten we sowieso nadenken over de toekomst van onze gebouwen. Daarbij zou inderdaad wel heel wenselijk zijn te onderzoeken of het haalbaar, betaalbaar én te beheren is om dergelijke apparatuur aan te schaffen. Maar daarna moet het ook worden gebruikt. Dat hangt natuurlijk ook vooral af van de vraag: wat voor gemeente willen en kunnen we in de toekomst zijn?
Zeker de moeite van het overwegen waard, dus!

Harm Jonker, voorzitter Kerkrentmeesters
 
lees meer »
 
BERICHTEN VAN DE KERKRENTMEESTERS

BERICHTEN VAN DE KERKRENTMEESTERS
Verwarming:
In voorgaande jaren hebben we al signalen gekregen van onze verwarmingsmonteur dat de verschillende cv-ketels die (onder meer) onze kerkzaal verwarmen “slecht” worden. Zij zijn rond de 20 jaar oud en eigenlijk aan vervanging toe.

Ruimte in de kerkzaal:
U merkt ongetwijfeld regelmatig hetzelfde als wij: de kerkzaal is erg groot voor aanzienlijk minder mensen dan erin kunnen. Alleen tijdens “hoogtijdagen”, uitvaarten en (koor)uitvoeringen is de kerkzaal goed bezet.

Ledenadministratie (LRP):
Als kerkgemeenschap voeren wij een “ledenadministratie”. Daarin staat iedereen die lid is van onze gemeente met daarbij ook verdere informatie over die leden. Deze administratie valt “gewoon” onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Pastorie:
Van enkele kanten hebben wij de vraag gekregen wat we  op korte termijn gaan doen met onze pastorie als onze predikant, Bert (en zijn partner Will, natuurlijk) vertrekken.

Uw Kerkrentmeesters

 
lees meer »
 
ELEKTRONISCH GIVT-EN; OOK IN ONZE KERK

ELEKTRONISCH GIVT-EN; OOK IN ONZE KERK
Wellicht is het u opgevallen dat er mensen tijdens de dienst aan de collecte geven via hun smart Phone.

Deze nieuwe manier van geven werkt gewoon naast contant geld en heeft veel voordelen. Zo ben je niet beperkt door wat je aan contant geld bij je hebt én krijg je aan het einde van het jaar een overzicht van je giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting). Maar bovenal hoef je voor de dienst niet meer na te denken of je genoeg contant geld bij je hebt.

Voor hulp kunt u ook terecht bij verschillende leden van het CvK. (Foeke, Marijn, Frank of Anja).
lees meer »
 
KERKBALANS 2020; DE EERSTE RESULTATEN !

KERKBALANS 2020; DE EERSTE RESULTATEN !
In de tweede helft van januari is de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! Zo niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed!

Op dit moment zijn er al veel de reacties binnen, echter hebben we helaas minder toegezegd gekregen dan vorig jaren. Via deze weg willen we iedereen die nog niet gereageerd heeft vragen: wilt u dat binnenkort doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.

Mocht u moeite hebben met het invullen van kerkbalans, dan kan Foeke Dekker (lid van het college van kerkrentmeesters) u daarbij helpen. Hij kan ook bij u thuis het ingevulde formulier ophalen.
Hij is bereikbaar op 06-21572847.

Als laatste nog een dankwoord aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt!

Marijn Vis
Penningmeester
 
JOUW MEDEWERKING WORDT GEVRAAGD!!!!!

JOUW MEDEWERKING WORDT GEVRAAGD!!!!!
VOOR HET BEHEER EN ONDERHOUD VAN JOUW KERK(GEBOUW).

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is belast met alle materiële zaken binnen onze gemeente.
Een van die zaken is het beheer en onderhoud van ons gebouwencomplex.
Deze taak is inmiddels al weer enkele jaren “waargenomen” door de voorzitter van het CvK. Maar……..omdat hij al  veel verschillende taken en rollen vervult binnen het CvK en de Kerkenraad én om medische redenen is hij genoodzaakt deze taak “neer te leggen”.

Wij zijn  daarom héél dringend op zoek naar iemand die de rol van coördinator beheer en onderhoud binnen ons gebouw wil vervullen!

Lees hieronder wat je moet kunnen (en wat allemaal niet) en hoe deze taak in elkaar zit.
Twijfel niet en bel even met de voorzitter van het CvK, die je graag vertelt wat dit inhoudt.

Namens Kerkenraad en CvK,
Harm Jonker
06 204145745
 
lees meer »
 
GEEN OUD PAPIER INZAMELING MEER !!!!

GEEN OUD PAPIER INZAMELING MEER !!!!
met ingang van 1 januari 2020.
Omdat de prijzen voor oud papier te laag zijn en het ophalen bij onze kerk niet meer rendabel is heeft Nijssen Recycling besloten om het inzamelen  per 1 januari 2020 te beëindigen. Dit is (voor hen én voor ons) een moeilijke beslissing na een decennialange samenwerking, maar de marktontwikkeling maakt deze keuze helaas onvermijdelijk.
 
Burgers kunnen het papier kwijt in de brengparkjes en milieustraten van de Gemeente.

Namens het CvK,
Harm Jonker

 
lees meer »
 
SCHENKEN KAN UW BIJDRAGE AAN DE GEMEENTE VERHOGEN ZONDER EXTRA KOSTEN

SCHENKEN KAN UW BIJDRAGE AAN DE GEMEENTE VERHOGEN ZONDER EXTRA KOSTEN
EEN GOEDE GELEGENHEID OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN.
Er is een mogelijkheid om uw bijdrage aan de gemeente te verhogen, zonder dat het u ook maar íets extra’s kost.

Instellingen met een zogenaamde ‘ANBI’ status, toegekend door de belastingdienst, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Concreet betekent dit dat u alle giften aan onze kerk van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
 
Wist u dat u altijd al de gift aan de gemeente kon aftrekken van de inkomstenbelasting, zolang deze minimaal 1% (drempel) en maximaal 10% van het belastbaar inkomen is? U moet dan wel bewijs van de gift kunnen overleggen.  LEES OP DE TWEEDE PAGINA MEER OVER WAT DIT PRECIES INHOUDT.

Indien u interesse heeft in vastlegging of verdere vragen heeft dan horen wij het graag: u kunt terecht bij ondergetekende en ook bij Foeke Dekker. Wij bezorgen u dan een overeenkomst formulier, waarop u een aantal simpele gegevens invult.

Het formulier is ook te downloaden.

Klik op deze link en u krijgt het formulier op uw pc, waarmee u uw bijdrage kunt vastleggen:
/uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marijn Vis
Penningmeester
06-14928440
lees meer »
 
HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?

Jan Handgraaf met zijn leden: de heren die beheren!
HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?
Binnen onze gemeente is een fonds ingesteld, genaamd het "Lijndenfonds".
Dit fonds is ingericht na de verkoop van het gebouw "Hoop en Liefde" in Lijnden.
Doel hiervan is om juist díe projecten, investeringen en uitgaven te kunnen beoordelen en mogelijk te financiëren die op geen enkele andere manier tot stand zouden kunnen komen.

Natuurlijk is de omvang van het fonds beperkt. Jaarlijks is een bedrag "apart' gezet uit de opbrengst van het kerkgebouw "Hoop en Liefde" in Lijnden.
Een "beoordelingscommissie" bekijkt óf en zo ja, hoeveel vanuit het fonds zal worden bijgedragen. Ook is zeer goed mogelijk dat men toch verwijst naar de normale begroting van de gemeente.

Verzoeken voor het fonds kun je richten aan


 
lees meer »