PAPIER HIER…………

PAPIER HIER…………
Onder deze kreet en met het bijgevoegde plaatje maken wij u er op attent dat we nog steeds papier inzamelen om extra inkomsten te krijgen voor onze kerkgemeenschap.
Om iedereen “ter wille” te zijn en de mogelijkheid te bieden om papier "dicht bij huis" in te leveren staat een (blauwe) papiercontainer achter de kerk tegen het fietsenhok.

In deze blauwe container achter de kerk bij het fietsenhok kunt u uw oud papier brengen: heel eenvoudig, midden in het dorp en achterom bij de Pelgrimskerk!
Als u het paadje op loopt naar de fietsenstalling, ziet u de blauwe container vanzelf staan. En die plaats is voor iedereen eenvoudig en…..altijd te bereiken.

We rekenen er dus (een beetje) op dat u extra uw best doet om uw oud papier te bewaren en in die container te doen.
Met elkaar kunnen we dan dicht bij huis (naar wij hopen nog meer) oud papier inzamelen ten behoeve van ectra inkomsten voor onze kerk.

Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters

 
lees meer »
 
SCHENKEN KAN UW BIJDRAGE AAN DE GEMEENTE VERHOGEN ZONDER EXTRA KOSTEN

SCHENKEN KAN UW BIJDRAGE AAN DE GEMEENTE VERHOGEN ZONDER EXTRA KOSTEN
EEN GOEDE GELEGENHEID OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN.
Er is een mogelijkheid om uw bijdrage aan de gemeente te verhogen, zonder dat het u ook maar íets extra’s kost.

Instellingen met een zogenaamde ‘ANBI’ status, toegekend door de belastingdienst, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Concreet betekent dit dat u alle giften aan onze kerk van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
 
Wist u dat u altijd al de gift aan de gemeente kon aftrekken van de inkomstenbelasting, zolang deze minimaal 1% (drempel) en maximaal 10% van het belastbaar inkomen is? U moet dan wel bewijs van de gift kunnen overleggen.  LEES OP DE TWEEDE PAGINA MEER OVER WAT DIT PRECIES INHOUDT.

Indien u interesse heeft in vastlegging of verdere vragen heeft dan horen wij het graag: u kunt terecht bij ondergetekende en ook bij Foeke Dekker. Wij bezorgen u dan een overeenkomst formulier, waarop u een aantal simpele gegevens invult.

Het formulier is ook te downloaden.

Klik op deze link en u krijgt het formulier op uw pc, waarmee u uw bijdrage kunt vastleggen:
/uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marijn Vis
Penningmeester
06-14928440
lees meer »
 
HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?

Jan Handgraaf met zijn leden: de heren die beheren!
HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?
Binnen onze gemeente is een fonds ingesteld, genaamd het "Lijndenfonds".
Dit fonds is ingericht na de verkoop van het gebouw "Hoop en Liefde" in Lijnden.
Doel hiervan is om juist díe projecten, investeringen en uitgaven te kunnen beoordelen en mogelijk te financiëren die op geen enkele andere manier tot stand zouden kunnen komen.

Natuurlijk is de omvang van het fonds beperkt. Jaarlijks is een bedrag "apart' gezet uit de opbrengst van het kerkgebouw "Hoop en Liefde" in Lijnden.
Een "beoordelingscommissie" bekijkt óf en zo ja, hoeveel vanuit het fonds zal worden bijgedragen. Ook is zeer goed mogelijk dat men toch verwijst naar de normale begroting van de gemeente.

Verzoeken voor het fonds kun je richten aan


 
lees meer »