FINANCIËLE INFORMATIE VAN DE KERKRENTMEESTERS

FINANCIËLE INFORMATIE VAN DE KERKRENTMEESTERS
De jaarlijkse actie “KERKBALANS” is afgerond. En…..nu?
Begin januari kreeg u allemaal de bekende jaarlijkse brief in de bus met het verzoek een bijdrage toe te zeggen aan onze eigen plaatselijke gemeente.
Wij beschouwen op dit moment deze actie als afgerond en kunnen u meedelen dat de toegezegde bijdragen op dit moment ongeveer gelijk zijn aan die van vorig jaar. Een prachtig resultaat voor een “krimpende” gemeente!
Wij willen u daarvoor hierbij ook héél hartelijk danken. Natuurlijk proberen we de door u toegezegde bijdragen zo goed mogelijk te besteden aan zaken die noodzakelijk zijn (gas. Licht, water, onderhoud en ga zo maar door), maar daarnaast ook aan zaken die goed zijn voor ons gezamenlijk “gemeentegevoel” (wekelijkse kerkdiensten, vorming & toerusting, koren en andere muzikale bijdragen etcetera).


Maar het voorjaar verstrijkt al weer snel en dus………. is een andere brief van onze gemeente in uw brievenbus gevallen: de brief, waarin u wordt gevraagd om een jaarlijkse bijdrage te geven voor het bedrag dat wij als plaatselijke gemeente voor elk lid moeten afdragen aan de landelijke kerk. Dat noemen wij de “Solidariteitscollecte”.
Wat houdt dat nu weer in?
De landelijke kerk ondersteunt gemeenten, maar ook projecten die zonder financiële ondersteuning helaas niet mogelijk zijn. Soms zijn dat plaatselijke gemeenten in financiële problemen, soms ook zijn er plaatselijke initiatieven die zonder extra geld vanuit de landelijke kerk onmogelijk kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor draagt elke plaatselijke gemeente jaarlijks een vast bedrag per lid af aan de landelijke kerk. En wij vragen dus van u of u die bijdrage wilt betalen. En….als u iets meer geeft, dan is het extra geld….voor onze eigen gemeente. Daarvan kunnen we dus ook hier in Badhoevedorp weer extra dingen doen.

Allen hartelijk dank voor uw bijdragen aan het werk….van onze kerk
Namens Kerkenraad en CvK,
Harm Jonker

 
 
VERVANGING VAN DE CV KETEL IN DE KARAVANSERAI

VERVANGING VAN DE CV KETEL IN DE KARAVANSERAI
Al enkele jaren weten we dat de vijf(!) CV ketels die wij in onze panden hebben hangen om het overal veilig warm te kunnen houden “gedateerd’ zijn.
“Gedateerd” is een mooie naam voor “eigenlijk binnen afzienbare tijd aan vervanging toe”.

 
En nu is het dus weer ergens zover: Eén van de ketels (die bestemd is voor het verwarmen van de Karavanserai) is zó slecht dat bij het jaarlijks onderhoud dringend is aanbevolen deze ketel te vervangen. En dat gaan we dus ook (laten) doen. Als u dus binnenkort ergens een loodgieter bij het gebouw ziet staan, dan kunt u daaruit afleiden dat de loodgieter aan de gang is. Dit is noodzakelijk om ook de volgende winter met warme voeten en handen in de zaalruimte van de Karavanserai te kunnen zitten.
Het CvK
 
SCHENKEN KAN UW BIJDRAGE AAN DE GEMEENTE VERHOGEN ZONDER EXTRA KOSTEN

SCHENKEN KAN UW BIJDRAGE AAN DE GEMEENTE VERHOGEN ZONDER EXTRA KOSTEN
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN.
Er is een mogelijkheid om uw bijdrage aan de gemeente te verhogen, zonder dat het u ook maar íets extra’s kost.

Instellingen met een zogenaamde ‘ANBI’ status, toegekend door de belastingdienst, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Concreet betekent dit dat u alle giften aan onze kerk van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
 
Wist u dat u altijd al de gift aan de gemeente kon aftrekken van de inkomstenbelasting, zolang deze minimaal 1% (drempel) en maximaal 10% van het belastbaar inkomen is? U moet dan wel bewijs van de gift kunnen overleggen.  LEES OP DE TWEEDE PAGINA MEER OVER WAT DIT PRECIES INHOUDT.

Indien u interesse heeft in vastlegging of verdere vragen heeft dan horen wij het graag: u kunt terecht bij ondergetekende en ook bij Foeke Dekker. Wij bezorgen u dan een overeenkomst formulier, waarop u een aantal simpele gegevens invult.

Het formulier is ook te downloaden.

Klik op deze link en u krijgt het formulier op uw pc, waarmee u uw bijdrage kunt vastleggen:
/uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marijn Vis
Penningmeester
06-14928440
lees meer »
 
HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?

Jan Handgraaf met zijn leden: de heren die beheren!
HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?
Binnen onze gemeente is een fonds ingesteld, genaamd het "Lijndenfonds".
Dit fonds is ingericht na de verkoop van het gebouw "Hoop en Liefde" in Lijnden.
Doel hiervan is om juist díe projecten, investeringen en uitgaven te kunnen beoordelen en mogelijk te financiëren die op geen enkele andere manier tot stand zouden kunnen komen.

Natuurlijk is de omvang van het fonds beperkt. Jaarlijks is een bedrag "apart' gezet uit de opbrengst van het kerkgebouw "Hoop en Liefde" in Lijnden.
Een "beoordelingscommissie" bekijkt óf en zo ja, hoeveel vanuit het fonds zal worden bijgedragen. Ook is zeer goed mogelijk dat men toch verwijst naar de normale begroting van de gemeente.

Verzoeken voor het fonds kun je richten aan


 
lees meer »