AFSCHEIDSGESCHENK VOOR "ONZE" DOMINEE BERT GRIFFIOEN

AFSCHEIDSGESCHENK VOOR "ONZE" DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Per 1 april aanstaande gaat onze dominee, Bert Griffioen, onze gemeente verlaten.
Na precies 9 jaar (!) verruilt hij onze gemeente voor een functie als geestelijk verzorger in Alkmaar.
Hij heeft ons allemaal daarover geïnformeerd via een kanselmededeling afgelopen december.

Natuurlijk willen wij Bert ook een blijk van onze waardering voor al die jaren zorgzaamheid voor onze gemeente meegeven. Van verschillende kanten is daarover de vraag gesteld op welke manier kerkleden hieraan een financiële bijdrage kunnen leveren.
 
lees meer »
 
OPROEP VOOR GASTPREDIKANTEN !!!

Wie vult de lege plaats hierachter in?
OPROEP VOOR GASTPREDIKANTEN !!!


Vanaf 1 april zitten we zonder predikant en komen allerlei vragen op ons af.
Wie gaan bij voorbeeld nu alle openstaande plaatsen in het preekrooster invullen?


We moeten er met elkaar de schouders onder zetten
Daarom een oproep voor jong en oud aan u: weet u predikanten die u graag zou willen horen in onze Pelgrimskerk,.

Hier is uw kans!
Geef namen door met woonplaats, telefoonnummer of emailadres.
Er is namelijk geen recent Jaarboek meer uitgegeven ivm de wet op de privacy.
Dan ga ik kijken of er een afspraak mogelijk is. Predikanten zijn ook erg druk met hun eigen rooster.
Maar we kunnen het altijd proberen.

Preekvoorziener
Lia Kooy
Keizersweg 133A
Tel. 6594417


 
 
UW EMAILADRES VAN GROTE WAARDE VOOR SNELLE COMMUNICATIE

UW EMAILADRES VAN GROTE WAARDE VOOR SNELLE COMMUNICATIE
Gelijktijdig met de eindejaarbrief/collecte heeft u een schrijven ontvangen over het doorgeven van uw emailadres aan de kerk.

U kunt uw emailadres mailen aan:

Graag uw naam en woonadres in de mail vermelden.
Veel dank!
Uw Kerkenraad
lees meer »
 
PELGRIMSKERK BADHOEVEDORP/LIJNDEN

PELGRIMSKERK BADHOEVEDORP/LIJNDEN