MEDEDELINGEN N.A.V. DE REGERINGSVERKLARING OVER HET CORONA-VIRUS !

MEDEDELINGEN N.A.V. DE REGERINGSVERKLARING OVER HET CORONA-VIRUS !
Broeders en zusters van onze gemeente,
In aansluiting op eerdere besluiten heeft de Kerkenraad van onze gemeente het volgende besloten.
Deze besluiten staan op de vervolgpagina: druk op LEES MEER en u ziet de inhoud van alle besluiten met een korte toelichting.

Wij rekenen op uw begrip voor deze ingrijpende maatregelen, ondanks onze overtuiging dat deze ernstig ingrijpen in uw persoonlijke leven binnen onze kerkgemeenschap.
En wij verzoeken met klem allen om "om te zien naar elkaar". Schroom niet uw naaste te bellen, aan te spreken en bij te staan waar dat mogelijk is.
En mocht u steun nodig hebben, schroom dan niet om de hierna genoemde mensen te bellen; zij kunnen u helpen of....zorgen dat u geholpen wordt!
Laten we elkaar in deze tijden zoveel als enigszins mogelijk is bijstaan.

UW KERKENRAAD


 
lees meer »
 
AFSCHEID MOETEN NEMEN IN VREEMDE TIJDEN.

AFSCHEID MOETEN NEMEN IN VREEMDE TIJDEN.
Het zijn vreemde tijden. Het coronavirus waart rond en houdt iedereen in zijn ban.

Naast het maatschappelijke leven ligt ook het kerkelijke leven stil. Geen kerkdiensten, geen liederen die gezongen worden en geen gebeden. Dit terwijl de kerk altijd de plaats was en is om juist bij elkaar te komen in moeilijke tijden. Daar waar je elkaar kunt ontmoeten en bemoedigen, waar je met geloofsgenoten naar elkaar kunt omkijken, met elkaar in gesprek kunt gaan over datgene wat je bezighoudt.

Raar eigenlijk dat een nieuw virus dit alles in de war schopt en de wereld op zijn kop zet. Het zet mij in ieder geval aan het denken hoe kwetsbaar wij als mensen zijn, ondanks ons vermogen om te kunnen denken en handelen naar datgene wat wij op onze weg tegenkomen. Voorlopig hebben wij op deze situatie nog geen grip en houden wij ons vast aan de deskundigen die ons adviseren.

Bert, het gaat je goed in je en werkomgeving. Weet dat ook Will en jij gezegende mensen zijn.
Namens de hele kerkelijke gemeente  van
Badhoevedorp-Lijnden
Harry den Arend.
lees meer »
 
20 APRIL 2020: GEMEENTEAVOND OVER DE TOEKOMST VAN UW KERK !

20 APRIL 2020: GEMEENTEAVOND OVER DE TOEKOMST VAN UW KERK !
ONDER VOORBEHOUD VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE GEZONDHEIDSCRISIS IN NEDERLAND !

Op 20 april 2020 nodigt de kerkenraad u allen, als leden van onze gemeente, uit voor een gemeenteavond!

Deze vindt plaats in de KARAVANSERAI. U BENT HARTELIJK WELKOM VANAF 19.45 UUR EN VANAF 20.00 UUR INFORMEREN WIJ U GRAAG OVER ONDERSTAANDE.

Op deze avond informeren wij u over de acties die wij hebben genomen en van plan zijn te nemen bij het vertrek van onze dominee, Bert Griffioen.

Daarnaast hopen wij u ook iets meer te kunnen vertellen over de stand van zaken met betrekking tot onze “materiële toekomst”.  We denken dan met name aan de stappen in het onderzoek naar wat we kunnen en moeten doen om onze huisvestingskosten drastisch te verlagen.

U wordt daarom allen met klem uitgenodigd deze avond bij te wonen om ook zo goed en actueel mogelijk geïnformeerd te zijn over de toekomst van onze gemeente!

ALLEN HARTELIJK WELKOM OP 20 APRIL 2020.
Uw Kerkenraad.

 
lees meer »
 
ZOMERTIJD IN 2020 VOOR HEEL NEDERLAND !

ZOMERTIJD IN 2020 VOOR HEEL NEDERLAND !
In de nacht van 28 op 29 maart 2020 om precies 03.00 uur gaat de klok een uur vooruit en........gaat de zomertijd weer in!
Hoe lang we nog zomer- en wintertijd kennen? Niemand die dat weet, maar in 2020 genieten we in elk geval nog van lange avonden in de zomer.
Veel plezier gewenst!
 
AFSCHEIDSGESCHENK VOOR "ONZE" DOMINEE BERT GRIFFIOEN

AFSCHEIDSGESCHENK VOOR "ONZE" DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Per 1 april aanstaande gaat onze dominee, Bert Griffioen, onze gemeente verlaten.
Na precies 9 jaar (!) verruilt hij onze gemeente voor een functie als geestelijk verzorger in Alkmaar.
Hij heeft ons allemaal daarover geïnformeerd via een kanselmededeling afgelopen december.

Natuurlijk willen wij Bert ook een blijk van onze waardering voor al die jaren zorgzaamheid voor onze gemeente meegeven. Van verschillende kanten is daarover de vraag gesteld op welke manier kerkleden hieraan een financiële bijdrage kunnen leveren.
 
lees meer »
 
PELGRIMSKERK BADHOEVEDORP/LIJNDEN

PELGRIMSKERK BADHOEVEDORP/LIJNDEN