MEDITATIE: WELKE WERKELIJKHEID? MEDITATIE: WELKE WERKELIJKHEID?
Veel machthebbers en zij die naar macht streven, zijn eerder navelstaarders dan mensen met een visie, die over grenzen heen willen kijken. Als nationalisten met tunnelvisies en religieuze extremisten de werkelijkheid bepalen, zal de wal het schip doen keren en blijken de mensen die hen in het zadel hebben geholpen de hand te hebben gelikt, die ze slaat. Ze voelen zich dan gemanipuleerd. De werkelijkheid die hen werd voorgespiegeld, blijkt niet te bestaan en angstig wordt er dan geprobeerd die andere wereld buiten te sluiten door grenzen op te werpen, hekken en muren op te richten, desnoods met nepnieuws en alternatieve feiten. De tijd kan echter niet worden stilgezet, noch de klok achteruit.
 
Het verhaal over de toren van Babel is dan wel geactualiseerd. We spreken elkaars taal niet meer, raken verstrooid en kunnen de werkelijkheid van de ander niet meer begrijpen, wat uiteindelijk uitloopt op de zondvloed.

In een wereld die eigenlijk geen afstanden meer kent, waar overal mensen met culturen te maken krijgen waar ze niet in zijn opgegroeid, de communicatiemogelijkheden vrijwel onbegrensd zijn, kunnen we ons niet meer op een eigen plekje terugtrekken en de ogen sluiten voor de werkelijkheid die daardoor is ontstaan. Hoe bedreigend dat ook voor sommigen is. Lucas vertelt in Handelingen 2 over een Pinksterfeest, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en talen een werkelijkheid kregen aangeboden, waardoor ze elkaar gingen begrijpen en verstaan. Maar ook toen waren er mensen die het heel anders zagen: “Ze zullen wel dronken zijn”.
terug