MEDITATIE: KERST!!!!

MEDITATIE: KERST!!!!
In de eerste eeuwen van haar bestaan kende de kerk dit feest zelfs niet en bij de ongeveer 250 miljoen broeders en zusters in de Orthodoxe Kerken is dat nog altijd zo. De eerste mensen, die volgelingen van Jezus van Nazareth werden, waren Joden en die vieren hun geboortedag niet. Ze willen liever ook geen christenen genoemd worden, maar Messias belijdende Joden.
 
Objectief gezien, is er in Jeruzalem met Pinksteren dan ook nooit een christelijke gemeente ontstaan. Leest u Handelingen 2 er maar op na. Pas in het jaar 48 kreeg Paulus toestemming om ook niet-Joden rechtstreeks als zijn volgelingen te dopen.
De naam christenen is hoogstwaarschijnlijk in Antiochië ontstaan voor mensen, die geen Jood waren en toch volgelingen van Jezus Christus wilden worden. Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias, wat Gezalfde betekent. Aan het einde van de eerste eeuw waren de Joodse volgelingen van Jezus in de minderheid.
 
Het grote feest voor alle christenen en Messias belijdende Joden is het Paasfeest. Het feest van de opstanding, dat vanaf het begin de bijeenkomsten op de zondagmorgen beheerst.
 
De grote doorbraak naar de maatschappelijke acceptatie van het christendom vond plaats toen keizer Constantijn de Grote (280-337) niet alleen het christendom accepteerde, maar ook begunstigde. Kerkvader Augustinus (354-430) -inspiratiebron ook voor Luther en Calvijn- verbond de inhoud van het christelijk geloof met de Grieks Romeinse cultuur. Keizer Theodosius de Grote maakte het in 380 tot staatsgodsdienst, waarbij heidense feesten werden gechristianiseerd en de verjaardag van Apollo op 25 december in die van Jezus van Nazareth veranderde.

Alle godsdiensten in de wereld weerspiegelen de cultuur, waarin men die godsdienst beleeft. Mensen ervaren de wereld nu eenmaal altijd vanuit de cultuur waarin zij zijn opgegroeid en deel van uitmaken.
Als we met dit in ons achterhoofd naar het Kerstfeest kijken, hoeven we ons dan ook nooit meer te verwonderen over die zaken, waarvan we ons misschien afvragen wat ze nog met onze Heer te maken hebben.
terug