PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
MEDITATIE: KERST!!!!

MEDITATIE: KERST!!!!

In de eerste eeuwen van haar bestaan kende de kerk dit feest zelfs niet en bij de ongeveer 250 miljoen broeders en zusters in de Orthodoxe Kerken is dat nog altijd zo. De eerste mensen, die volgelingen van Jezus van Nazareth werden, waren Joden en die vieren hun geboortedag niet. Ze willen liever ook geen christenen genoemd worden, maar Messias belijdende Joden.
 
Objectief gezien, is er in Jeruzalem met Pinksteren dan ook nooit een christelijke gemeente ontstaan. Leest u Handelingen 2 er maar op na. Pas in het jaar 48 kreeg Paulus toestemming om ook niet-Joden rechtstreeks als zijn volgelingen te dopen.
De naam christenen is hoogstwaarschijnlijk in Antiochië ontstaan voor mensen, die geen Jood waren en toch volgelingen van Jezus Christus wilden worden. Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias, wat Gezalfde betekent. Aan het einde van de eerste eeuw waren de Joodse volgelingen van Jezus in de minderheid.
 
Het grote feest voor alle christenen en Messias belijdende Joden is het Paasfeest. Het feest van de opstanding, dat vanaf het begin de bijeenkomsten op de zondagmorgen beheerst.
 
De grote doorbraak naar de maatschappelijke acceptatie van het christendom vond plaats toen keizer Constantijn de Grote (280-337) niet alleen het christendom accepteerde, maar ook begunstigde. Kerkvader Augustinus (354-430) -inspiratiebron ook voor Luther en Calvijn- verbond de inhoud van het christelijk geloof met de Grieks Romeinse cultuur. Keizer Theodosius de Grote maakte het in 380 tot staatsgodsdienst, waarbij heidense feesten werden gechristianiseerd en de verjaardag van Apollo op 25 december in die van Jezus van Nazareth veranderde.

Alle godsdiensten in de wereld weerspiegelen de cultuur, waarin men die godsdienst beleeft. Mensen ervaren de wereld nu eenmaal altijd vanuit de cultuur waarin zij zijn opgegroeid en deel van uitmaken.
Als we met dit in ons achterhoofd naar het Kerstfeest kijken, hoeven we ons dan ook nooit meer te verwonderen over die zaken, waarvan we ons misschien afvragen wat ze nog met onze Heer te maken hebben.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.