PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
MEDITATIE: HET NIEUWE JAAR........ MEDITATIE: HET NIEUWE JAAR........

Als je dan iets belangrijks naar voren zou willen brengen, zou je natuurlijk wel een visie moeten hebben.
Die zou natuurlijk van invloed zijn op de wijze waarop je je leven zou gaan inrichten.
Onze Protestantse Kerk heeft zich reeds een aantal jaren geleden gewaagd aan het opstellen van een visie op het leven en werken van de kerk in Nederland.
Uitgebreid is over deze visie op allerlei niveaus gesproken. Een en ander is in een kleine brochure vast-gelegd onder de titel "De Hartslag van het Leven".
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer ?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd
maar Gods liefde eeuwigheid.
Zo staat het in het Liedboek in Gezang 426.


In de begintijd van het Christendom hadden al die kleine, nog zo pas begonnen kerken behoefte aan een
zekere omschrijving van wat hun bestaan betekende. Op diverse manieren hebben de apostelen gewerkt om het wezenlijke van hun bestaan aan hen over te dragen. En natuurlijk moest hen worden uitgelegd wat de komst en het wezen van Jezus Christus voor hen betekende. Dit gebeurde onder andere via brie-ven die door apostelen aan hen werden toezonden en door de voorgangers werden doorgegeven.
Als je die brieven nu doorneemt krijg je ook een beeld waar de gemeente zoal mee bezig is. De brieven van Paulus kunnen we vrij uitvoerig lezen, ook al zijn ze niet allemaal direct door hemzelf geschre-ven. In een brief van hem aan de gemeente van Korinthe, een belangrijke stad in Griekenland, legt hij uit dat drie dingen belangrijk zijn: geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde.
Over de liefde geeft Paulus een aantal kenmerken: geduldig, vol goedheid, niet zelfgenoegzaam, vreug-de in de waarheid, verdraagzaam.
De visienota geeft aan dat wij ons geloof behoren uit te dragen, de Geest geeft ons daarbij hulp, de kerk staat in de samenleving en neemt daarin deel, als kerk zijn wij ook kerk met andere kerken.
Wensen wij elkaar een gelukkig nieuwjaar.
Jan Koetsier.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAFÉ BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.