PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
MEDITATIE: EN HET WOORD WAS BEELD

MEDITATIE: EN HET WOORD WAS BEELD

We lezen toch in Johannes 1 dat het Woord vlees is geworden. Maar als het Woord, als God vlees, mens is geworden, zou dan het Woord ook Beeld kunnen worden? Onder de titel: ‘het Woord was Beeld’ zal in het voorjaar 2018 een expositie in kerken in Amersfoort en Apeldoorn te zien zijn van schilderijen, icoonachti-ge grote afbeeldingen van het leven van Jezus, geschilderd door de Servische schilder Nikola Sarić. In de kerk van Hannover zag ik ze al even, al lopende door de kerk, en hoe langer je keek, hoe meer je werd ge-trokken in al die bekende momenten van Jezus’ leven, zijn geboorte, zijn doop, de maaltijd met zijn vrienden, de kruisiging.

De kerk als een levend huis, met de gemeenschap van gelovigen als levende stenen, vraagt meer en meer om menswording en verbeelding zoals muziek, en om ritueel zoals het kunnen aansteken van een kaars. Het is niet voor niets dat een levende kerststal zovelen op de been brengt en aantrekt. Het is allemaal ‘vleeswording’ van het Woord. Net zo goed en niet minder als een koffieconcert na de nieuwjaarsdienst of een MIK projectkoor dat muzikaal uitpakt. Geloof zal handen en voeten moeten krijgen. Geloven heeft expressie nodig, wil zich uitdrukken. Samen eten is daarvan ook een deel.

Belijden is meer dan nazeggen, het is ook nadoen wat mensen voor ons al deden: werk maken van je over-tuiging en inspiratie. Delen van de goede gaven. Het woord is beeld geworden sluit ook aan bij deze start-zondag als er in ons midden een beeld zal worden onthuld, van reizigers, pelgrims onder weg, die samen op trekken langs ongedachte wegen. Geen platgetreden paden. Ze zetten je aan het denken. Wie zijn dat?

Een beeldend kunstenaar is wel gedwongen, net als een schrijver van een gedicht of een roman om nauw-keurig te luisteren naar de Bijbeltekst aan de hand waarvan hij zijn werk maakt, want als hij het gemaakt heeft, kun je niet meer terug. Heel precies zal de schilder luisteren naar wat de boodschap is die hij wil uit-drukken en kleur en vorm geven; het doek kan maar eenmaal worden beschilderd. Welk bijbels verhaal of welk personage zou jij het liefst willen vormgeven?

Hartelijke groet en een gezegende tijd,
Bert Griffioen.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAFÉ BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.