MEDIATIE: MENSEN VAN DE WEG......

MEDIATIE: MENSEN VAN DE WEG......
In onze tijd doen zich helaas tal van problemen voor nadat wij een betrekkelijk korte periode hebben gehad waarin vrede en rust de overhand leken te hebben. We zijn thans verzeild geraakt in een periode van onrust en wereldproblemen.
Het lijkt erop dat de politici niet erg in staat zijn om de problemen op te lossen.
Je kunt wel afvragen of men misschien de weg kwijt is geraakt.
Hoewel veel gebieden op de wereld bewoond worden door Christenen, ja soms zelfs een meerderheid vormen, geeft dit toch geen zekerheid om de problemen op te lossen.
Na het feest van Pasen maken wij ons op voor het Pinksterfeest. Een feest dat ons allen weer op weg brengt zoals de bekende dichter Jaap Zijlstra ons in een mooi lied aanreikt.

Lied 646 uit het Liedboek:

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

Zo valt een lange weg ons licht
de Schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

De avond daalt, blijf bij ons Heer!
hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

Wij keren naar Jeruzalem
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Jan Koetsier.
 
terug