MEDIATIE: BEZINNEN.

MEDIATIE: BEZINNEN.
Als mensen maken wij steeds keuzes. Wij laten ons leiden door situaties waar wij mee te maken krijgen, emoties die hun weg moeten vinden om een plekje te krijgen in het leven. Dat geldt zowel voor mensen individueel, maar ook als gemeente van Christus. Zoals wij allen weten wordt er op dit moment erg nagedacht hoe wij als gemeente verder moeten. Welke keuzes moeten er gemaakt worden.
 
Uit de gemeentevergaderingen van afgelopen jaar is duidelijk geworden dat mensen op de eerste plaats komen. Daar moeten wij dus onze aandacht als gemeente op richten. Dat past wel in de denk- en werkwijze van Jezus. Wij moeten gaan voor de mensen. Wij zijn belangrijk om de boodschap van ons geloof gestand te doen in woord en gebaar. Dat doen wij ook in de veertigdagentijd: bezinnen, gedenken, bedenken en zoeken naar nieuwe mogelijkheden en richtingen. Dat moet ons als individu en gemeente sterker maken. Dat zorgt ervoor dat wij als kerk, hoe groot of klein dan ook, een plek hebben in deze wereld die er toe doet. Bezin,  gedenk en bedenk dus welke inbreng je als lid van onze gemeente kunt hebben om de opdracht van Jezus, omzien naar elkaar en doen wat in onze mogelijkheid ligt om elkaar en onze naaste te ondersteunen, handen en voeten te geven.
 
Harry den Arend.
terug