MEDIATIE: OUDERDOM

MEDIATIE: OUDERDOM
Er kunnen diverse redenen worden aangevoerd om er een einde aan te maken. Men ziet het niet zitten om nog langer door te gaan: men heeft alles al gehad, blijkt niet langer gelukkig te leven, de goede ge-zondheid ontbreekt en men heeft het leven nu wel gezien.
Aan, bijvoorbeeld artsen, zou de bevoegdheid worden gegeven om op verzoek van betrokkene het leven te beëindigen. De zin om nog langer te blijven leven ontbreekt. En wellicht worden zorg en verzorging voor de maatschappij uiteindelijk wel te duur en te groot!?
Hoe zouden wij dat gevoel van "een voltooid leven" kunnen bestrijden? Hoe kunnen we oplossingen hiervoor vinden?
Els van Wijngaarden schrijft in haar boek 1), waarin zij verslag doet van gesprekken met ouderen: "Vaak is er een gebrek aan ervaring van wederkerigheid: het is de eenzaamheid die men ervaart, het ontbreken van contact". Als Gemeente zouden wij daarin toch kunnen voorzien?

Een gedicht 2):
De maan is opgekomen.
De aarde ligt te dromen.
De nacht is stil en klaar.
De donkere bossen zwijgen
en van de beemden stijgen
de nevels wit en wonderbaar
Geeft dat wij zonder lijden
uit deze wereld scheiden,
geef ons een zachte dood.
Hebt Gij ons weggenomen,
doe ons dan tot U komen
o, onze Heer en onze God!

Jan Koetsier.

1: Els van Wijngaarden, "Voltooid leven" (over leven en willen sterven 2016).
2: Auteur: Duitse kerklieddichter Paul Gerhardt, vertaling: Muus Jacobse.
terug