MEDIATIE: TIKT DE KLOK?

MEDIATIE: TIKT DE KLOK?
Op 1 april jl. is de kerkenraad, met een externe deskundige (klokkenmaker), Bert Bakker bij elkaar gaan zitten om eens goed te bekijken wat er precies aan de hand is en welke stappen er nodig zijn om de gemeente gaande te houden. Nu loopt het nog. Met hulp van wat noodverbanden kunnen wij het werk voor de gemeente blijven doen. Maar het is ook duidelijk geworden dat er restauratiewerkzaamheden op kortere en wat langere termijn moeten plaatsvinden als wij de gemeente levend willen houden. Met behulp van Bert Bakker hebben wij de eerste stappen gezet om vanuit een visie die verder ontwikkelt moet worden tot een beleid te komen dat door de gemeente gedragen en uitgevoerd kan worden.
 
terug