BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD VAN MAANDAG 20 MEI 2019

BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD VAN MAANDAG 20 MEI 2019
Rouleren zittingstermijn Diakenen:
Sommige diakenen zijn al langer in hun ambt dan volgens de kerkorde behoort. Om het werk niet te ontregelen zullen deze diakenen hun werk nog een half jaar voortzetten en dan "om beurten" vijf maanden "ambteloos" zijn. Dit houdt in dat zij in deze periode geen dienst zullen doen bij de viering van het Avondmaal. U zult daar in praktijk weinig van merken, maar we zijn hen natuurlijk wel dankbaar dat zij hun ambt daarna weer oppalkken.

Kerkenraadsdag 2019:
In het najaar zual de kerkenraad weer een kerkenraadsdag houden: dit maal waarschijnlijk over bezinning en opstellen van een nieuw beleidsplan.

Jaarrekening 2018 en begroting 2020:
In juli 2019 wordt de jaarrekening over 2018 besproken en daarna zal ook de begroting voor 2020 worden opgesteld. De datum van de gemeente-avond (in het najaar) waarop beide stukken worden gepresenteerd delen we u tijdig mee.

En andere financièle informatie.....
Op de pagina College van Kerkrentmeesters vindt u meer financièle informatie over onze gemeente.

Voortgang werkgroep Pelgrimskerk 2025
En onder Nieuws uit en voor de gemeente vindt u meer informatie over de voortgang van de werkgroep Pelgrimskerk 2025.

De Kerkenraad

 
 
VERANDERING IN DE REGISTRATIE VAN KERKLEDEN

VERANDERING IN DE REGISTRATIE VAN KERKLEDEN
Steeds meer en vaker ontdekken we de gevolgen van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook voor onze ledenadministratie heeft deze verordening nu gevolgen, die door de landelijke kerk wordt aanbevolen en geregisseerd.

Van tijd tot tijd komt voor dat iemand (soms op hoge leeftijd of na overlijden) wordt geconfronteerd met het lidmaatschap van de PKN, zonder hiervoor zelf ooit toestemming te hebben gegeven. En dát is nu juist in de AVG verboden voor volwassenen (vanaf 18 jaar)!

Vanaf 1 juni 2019 worden deze mensen vanaf het 18e levensjaar daarom geregistreerd als “meegeregistreerde” in het samenlevingsverband waartoe zij behoren (meestal het gezin).

Omdat deze wijzigingen zeer recent zijn aangegeven vanuit de landelijke kerk, zullen wij hieraan in de komende maanden invulling geven. Dit betekent dat in het najaar alle, inmiddels 18+ meegeregistreerden een brief kunnen verwachten.

Uw Kerkenraad
 
lees meer »
 
DIANA VAN GELDER, ONZE NIEUWE FUNCTIONEEL BEHEERDER VAN LRP

DIANA VAN GELDER, ONZE NIEUWE FUNCTIONEEL BEHEERDER VAN LRP
In 2018 heeft Cees van der Vlies afscheid genomen als Functioneel Beheerder van LRP (ons ledenadministratiesysteem). Inmiddels is Diana van Gelder bereid gevonden deze functie in te vullen.

We zijn daar zeer gelukkig mee en wensen Diana natuurlijk een goede tijd tegemoet in deze rol.

Maar…….wat is LRP ook alweer en wat houdt het functioneel beheer dan in?

Namens Kerkenraad en CvK,
Harm Jonker
 
lees meer »
 
DE KERKENRAAD HEEFT TIJDELIJK EEN ANDERE SCRIBA!

DE KERKENRAAD HEEFT TIJDELIJK EEN ANDERE SCRIBA!
Onze scriba, A.J. (Juup) Bosch, is al meer dan 12 jaar scriba van onze kerkenraad. De kerkorde schrijft voor dat je na zo'n periode minimaal een half jaar geen ambtsdrager mag zijn.

In die periode (mei t/m september 2019) is daarom tot tijdelijke tekenbevoegde scriba benoemd, A.R. (Roelie) Bentschap Knook-Knibbe.

We zijn heel blij dat A.J. (Juup) Bosch bereid is om in deze periode notulist van de kerkenraad te zijn en ook andere werkzaamheden van het scribaat wil verrichten, maar hij is dan geen lid van de kerkenraad.
 
 
HET LUTHERSE LEESROOSTER

Vanaf 30 oktober 2016: we volgen het lutherse leesrooster
HET LUTHERSE LEESROOSTER
Uit de kerkenraad van 14 maart 2016 :
Vanaf 30 oktober 2016 zal het Lutherse leesrooster worden gevolgd. Herdenking van overleden gemeenteleden op Eeuwigheidszondag, eind november, past daar beter bij dan bij de lezingen van het oecumenische rooster.