BERICHT VAN DOMINEE BERT GRIFFIOEN

BERICHT VAN DOMINEE BERT GRIFFIOEN
voorgelezen op zondag 22 december 2019.

Gemeente van Christus, lieve mensen,
Enige tijd geleden kwam ik in gesprek met een commissie in Noord-Holland, na het schrijven van een brief. Het contact bleef niet tot één gesprek beperkt, en de uitkomst betekent dat wij als gemeente en predikant afscheid zullen moeten nemen van elkaar.
Per 1 april 2020 ben ik aangesteld als geestelijk verzorger van de Noordwest Ziekenhuisgroep, en zal mijn werkveld zich in en rond het ziekenhuis van Alkmaar bevinden.

Voor het nieuwe jaar wens ik u allen van harte een goede en inspirerende tijd om gemeente te zijn. Graag tot ziens bij een van de vele activiteiten en/of vieringen!

Alweer enkele weken zijn voorbij en ons vertrek is dus voor velen al niet meer zo nieuw. Inmiddels wordt her en der al een beetje afscheid genomen en verder gekeken naar de toekomst. Dat lijkt me een heel goede reactie. Dit betekent overigens wel dat we merken hoezeer we verbonden zijn geraakt met elkaar, en het kost dus nog wat tijd om weer te wennen aan een nieuwe situatie.
Bert Griffioen.
lees meer »
 
UIT DE KERKENRAAD VAN DECEMBER 2019

UIT DE KERKENRAAD VAN DECEMBER 2019
Op de vergadering van 9 december 2019 werd de herziene begroting 2020 vastgesteld.

De gemeente werd hierover geïnformeerd en er werden geen bezwaren gemaakt. Wel werd een aantal opmerkingen ontvangen betreffende de plannen voor de toekomst: deze zijn voor advies aan de werkgroep ‘Pelgrimskerk 2025’ gestuurd.

Verder valt te melden dat mevr. L.W. (Lucie) Gijzenberg-van de Weg in januari 2020 een nieuwe periode als ouderling pastoraat ingaat. Fijn dat zij opnieuw mede verantwoordelijk wil zijn voor de gang van zaken in onze gemeente.

Juup Bosch, scriba
 
HET LUTHERSE LEESROOSTER

Vanaf 30 oktober 2016: we volgen het lutherse leesrooster
HET LUTHERSE LEESROOSTER
Uit de kerkenraad van 14 maart 2016 :
Vanaf 30 oktober 2016 zal het Lutherse leesrooster worden gevolgd. Herdenking van overleden gemeenteleden op Eeuwigheidszondag, eind november, past daar beter bij dan bij de lezingen van het oecumenische rooster.