DE KERKENRAAD HEEFT TIJDELIJK EEN ANDERE SCRIBA!

DE KERKENRAAD HEEFT TIJDELIJK EEN ANDERE SCRIBA!
Onze scriba, A.J. (Juup) Bosch, is al meer dan 12 jaar scriba van onze kerkenraad. De kerkorde schrijft voor dat je na zo'n periode minimaal een half jaar geen ambtsdrager mag zijn.

In die periode (mei t/m september 2019) is daarom tot tijdelijke tekenbevoegde scriba benoemd, A.R. (Roelie) Bentschap Knook-Knibbe.

We zijn heel blij dat A.J. (Juup) Bosch bereid is om in deze periode notulist van de kerkenraad te zijn en ook andere werkzaamheden van het scribaat wil verrichten, maar hij is dan geen lid van de kerkenraad.
 
 
HET LUTHERSE LEESROOSTER

Vanaf 30 oktober 2016: we volgen het lutherse leesrooster
HET LUTHERSE LEESROOSTER
Uit de kerkenraad van 14 maart 2016 :
Vanaf 30 oktober 2016 zal het Lutherse leesrooster worden gevolgd. Herdenking van overleden gemeenteleden op Eeuwigheidszondag, eind november, past daar beter bij dan bij de lezingen van het oecumenische rooster.