JUBILEA

JUBILEA
We wensen twee echtparen van harte geluk met hun huwelijksjubileum.
Het bruidspaar Henk en Nel Biemond-Koomans is vijftig jaar geleden op 11 april in het huwelijksbootje gestapt. We wensen hen van harte een mooie dag en geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar toe, met allen die hen lief zijn.
26 april is het bruidspaar Hans en Wil van der Kramer-Storm vijftig jaar geleden in de echt verbonden. Ook hen feliciteren we met deze heugelijke dag en wensen hen van harte geluk en gezondheid in een nieuw huwelijksjaar, samen met allen die hen lief zijn.

Beide echtparen bidden we de zegen toe van de Eeuwige.
Vriendelijke groet,
Bert Griffioen.
terug