MEERKONTAKT en WEBSITE NU NAAR 1 MAILADRES!

MEERKONTAKT en WEBSITE NU NAAR 1 MAILADRES!
De redactie van 

en de website www.pelgrimskerk.org hebben één inleveradres voor kopij!


De redactie voor het kerkblad MEERKONTAKT en de website van onze gemeente hebben één mailadres waar u al uw kopij kunt inleveren. Wanneer u uw kopij via dit mailadres inlevert, bent u ervan verzekerd dat uw kopij op het juiste adres komt en kan worden verwerkt voor beide.
Liefst zien wij natuurlijk dat uw kopij is voorzien van een foto, een plaatje of een beeld dat herkenbaar is bij de teksten. Als dit een zwart/wit beeld is, kan dit vrij goed worden gekopieerd in MEERKONTAKT. Kleurenfoto’s en –plaatjes zijn heel fleurig en leuk geschikt juist voor de website.
 
Dus….als u beelden of plaatjes hebt in kleur of zwart/wit, voeg die dan bij: dat verhoogt de attentiewaarde en de leesbaarheid!
 
Redactie kerknieuws
 
WIJ VRAGEN UW HULP: GEEF ONS ALSTUBLIEFT UW MAILADRES

WIJ VRAGEN UW HULP: GEEF ONS ALSTUBLIEFT UW MAILADRES

Wij schrijven, mailen, appen en twitteren heel wat af in ons leven.
En steeds minder doen we dat met een "ouderwetse" brief en via "tante post". Meer en meer doen we dat via een mail, een appje of iets dergelijks.

Ook als kerkgemeenschap ontkomen we er niet aan onze mede-kerkleden berichten te sturen. En niet altijd willen we dan (vaak tijdrovende en ingewikkelde) brieven opstellen en via de post versturen. Veel eenvoudiger, sneller en beter is het dan om zoveel mogelijk mensen een mail te sturen.

Daarom vragen wij u heel dringend of wij uw mailadres mogen noteren in ons ledenbestand. Geeft u uw mailadres daarvoor svp even op bij mw.Willeke Verhoef, die de ledenadministratie verzorgt ()

Vermeld wel graag duidelijk wie u bent; dan kan zij het mailadres direct bij de juiste naam zetten.
Namens haar, maar natuurlijk vooral namens ons allen vanuit de kerkelijke organisatie: heel hartelijk dank alvast!

Harm Jonker
voorzitter kerkrentmeesters

lees meer »
 
OPROEP AAN NIEUWE SCHRIJ(V)(FST)ERS

Schrijvers en dichters opgelet!!!
OPROEP AAN NIEUWE SCHRIJ(V)(FST)ERS
Altijd weer zijn het dezelfden die meditaties schrijven, artikelen inleveren en die redigeren tot een fraai kerkblad en een goed ogende website. Dat maakt die beide ~op den duur~ minder leuk en minder leesbaar. We schrijven immers allemaal `voorspelbaar`. 

Zou het niet heel leuk zijn als er eens anderen aan het woord komen in ons kerkblad en op onze website.
Ook ú kunt daar een bijdrage aan leveren. Dat kan door een stukje te schrijven over wat u meemaakt binnen de kerk, over leuke aktiviteiten die er worden gedaan of om nieuw en aktiviteiten aan te kondigen.
Ook kunt u deel uitmaken van de redactie van het kerkblad en de website.
Schroom niet, maar meldt u aan om u door ons te laten vertellen wát we doen en hoe leuk dat is.


Dames en heren, wacht niet tot wij aan je deur staan, maar zoek contact met Inger Albers (020 659 3747) , Erik Gräeve (020 388 2505) of Harm Jonker (06 20414745) 
 
 
DATA MEERKONTAKT IN 2019!!

DATA MEERKONTAKT IN 2019!!
Nr. Inlverdatum Uitgavedatum: Bijzonderheden:
1. 09-01 18-01 Schoolkerkdienst
2. 13-02 22-02 40 Dagentijd
3. 20-03 29-03 Pasen
4. 17-04 26-04 Dodenherdenking;
Hemelvaart;
Pinksteren
5. 05-06 14-06  
6. 03-07 12-07  
7. 28-08 06-09 Startweek
8. 25-09 04-10  
9. 06-11 15-11 Eeuwigheidszondag;
Advent
10 11-12 20-12 Kerst
1/20 15-01-2020 24-01-2020