INFORMEREN VAN HET PASTORAAT

INFORMEREN VAN HET PASTORAAT
Wanneer u of uw vader, moeder, echtgenoot of echtgenote, dochter of zoon, zus of zwager, buurvrouw of buurman opgenomen wordt in verpleeghuis, ziekenhuis of naar elders verhuist, horen we dat graag zo spoedig mogelijk van u.
Het team van bezoekers van de kerk staat nog wel eens voor niets op de stoep en dat is jammer van hun tijd en aandacht. Denkt u er even aan?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens het Consistorieoverleg. Bert Griffioen.
terug