IN MEMORIAM TINI VAN COMMENéE-SCHIJFFELEN

IN MEMORIAM TINI VAN COMMENéE-SCHIJFFELEN
Door haar werk bij een telefooncentrale leerde ze Frits, haar toekomstige echtgenoot kennen. In 1950 trouwden ze. Het echtpaar werd verblijd met de geboorte van hun dochter Ella in 1964. Ze woonden toen al in Badhoevedorp. Hun woonhuis werd in 2006 verruild voor een appartement in de Schuilhoeve.
Tot het einde toe heeft Tini hier met veel plezier gewoond. Wel waren de
laatste jaren door vele ernstige ziektes, voor Tini lichamelijk zowel als
geestelijk, zeer zwaar.
In het vertrouwen op God die haar, haar hele leven tot steun was geweest, zo ook in deze laatste jaren, kon ze tot het einde toe geduldig volhouden. Op donderdag 25 augustus 2016 hebben we op “Westgaarde” definitief afscheid van Tini genomen. Ella, Tini’s dochter, begeleidde ons in de afscheidsdienst, samen met enkele leden van haar muziekgroep, bij het zingen van het lied, waarvan de inhoud Tini zoveel steun had geboden: “Abide with me”, (“Blijf bij mij Heer, want de avond is nabij”). Wij wensen Ella, en allen die haar lief zijn, voor nu en voor de komende tijd, Gods troost en kracht toe.
Ans Creemer-Allard
terug