IN MEMORIAM PIM ABRAHAMSE IN MEMORIAM PIM ABRAHAMSE
Pim Abrahamse, geboren op 14 april 1935 in Amsterdam, overleed op 10 februari 2016 in Naarden.
Pim woonde in Badhoevedorp op de Keizersweg 121a, maar vanwege zijn lichamelijke en geestelijke conditie werd hij in mei 2015 opgenomen in Verpleeghuis “Naarderheem” in Naarden.
Al vele jaren had Pim te kampen met een zwakke gezondheid. Dit had weerslag op zijn werk. Maar Pim zette tegenslagen om in mogelijkheden en zo lukte het hem om nu als maatschappelijk werker een prachtige invulling aan zijn bestaan te geven. “Door mijn lijden heen”, zei hij, “heb ik mijn roeping waar mogen maken”. Hij heeft deze functie tot zijn zestigste jaar kunnen vervullen. Vol enthousiasme vertelde hij hierover tijdens iedere ontmoeting. Het steeds verder inleveren van zijn krachten viel hem zwaar, maar het vooruitzicht bij God thuis te mogen komen, gaf Pim innerlijke vreugde.
15 februari j.l. is Pim naar zijn laatste rustplaats “Zorgvlied” in Amsterdam gebracht. Wij wensen zijn familie en vrienden kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.
Ans Creemer.
terug