IN MEMORIAM MEVROUW P.J. NIEZEN-DE GRAAFF

IN MEMORIAM MEVROUW P.J. NIEZEN-DE GRAAFF
Vanaf het begin van hun huwelijk woonden ze aan de Akerdijk. Hier kregen ze hun beide zoons, Henk en Erik, en beleefden ze samen een goede tijd van bijna zestig jaar huwelijk. De kinderen konden er goed uit de voeten en Nel nam voor een belangrijk deel de opvoeding ter hand. Met de spreekwoordelijke thee na schooltijd zorgde ze altijd voor een stabiele thuisbasis. Al vroeg, als meisje van vijftien, ging ze zingen op koren zoals ‘Com nu met sangh’ en het Sloterkerkkoor.
Nel groeide op in de crisistijd en de oorlogstijd. Die periodes waren moeilijke tijden voor het rozenkwekersgezin waarin ze werd geboren, aan de Vijfhuizerweg.  Na afloop van de  oorlog moest ze kuren in Zwitserland wegens de ernstige benauwdheid die haar astma met zich meebracht. Hoewel ook later haar gezondheid haar weer parten speelde, waren er ook lange gelukkige perioden waarin ze heeft kunnen genieten van het leven.
terug