IN MEMORIAM MARINUS GROENWEG

IN MEMORIAM MARINUS GROENWEG
Rien was een lieve man, geïnteresseerd in mensen, maar geen grote prater, geïnteresseerd in de actuele dingen van de krant, de sport, in vakanties en gerechten. Zijn vak was eerst dat van kok, maar later werd dat verder uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor het gehele verloop rond de maaltijden aan boord van het schip waarop hij voer als souschef. Hij was geboren en getogen in Badhoevedorp, en hun gezin was lid van de hervormde Immanuelkerkgemeente. Nadat zijn eerste huwelijk geen stand had gehouden ontmoette hij, door een ziekenhuisopname, na enige tijd Corry en zij werden een gelukkig paar. Het varen werd al snel verruild voor het leven aan de wal, en ze genoten van de nieuwe kans die ze samen kregen.
Het boek Prediker spreekt in wijze woorden over de verschillende kanten van het leven, en zegt het verstandig te vinden om het bestaan van tijd en toeval serieus te nemen. In de aula op Zorgvlied lazen we vrijdag de passage uit hoofdstuk 9 van dit boek, en lieten ons verder inspireren door verschillende verhalen die zijn levensverhaal typeren. Rien blijft bij velen in hun hart, maar met name wensen we Corry, de kinderen en kleinkinderen dat zijn gedachtenis hen tot zegen blijft in de tijd die nu voor hen ligt.
Bert Griffioen.
terug