IN MEMORIAM JANNY KREUZEN-DEKKER IN MEMORIAM JANNY KREUZEN-DEKKER
Later, na zijn pensioen, handelde ze met haar man samen graag in tweedehands spullen. Met het gezin en later met de kleinkinderen hebben ze mooie dingen beleefd en genoten van het leven.
Voor haar overlijden was ze al lange tijd ziek en werd door haar echtgenoot en ook de kinderen verzorgd. Anderen werden niet gemakkelijk in huis toegelaten. Het bleek dat de ziekte haar te sterk af was en op eerste Paasdag is zij heengegaan. Het geloof heeft ze nooit helemaal losgelaten en bij de uitvaart hebben we stilgestaan bij een gedeelte van het prachtige scheppingsverhaal en zongen onder andere het lied ‘Daar ruist langs de wolken’.
We wensen haar man Andries, kinderen, partners en kleinkinderen dat haar gedachtenis hen tot steun zal zijn bij het verdriet om de lege plaats in hun midden.
Bert Griffioen.
terug