IN MEMORIAM INEKE VAN WIJK-ESSELINK IN MEMORIAM INEKE VAN WIJK-ESSELINK
Helaas werd door de natuur de kwetsbare gezondheid van haar moeder ook aan haar broer en haarzelf doorgegeven en had Ineke nog al eens te maken met opnames of artsenbezoek, wat ook van het gezin en van oma van Wijk veel heeft gevraagd. Maar in de langere goede periodes werd zij gelukkig en vonden velen haar gastvrije huis en kon Ineke in haar geregelde bestaan genieten. Aan de Sloterweg heeft ze haar thuis gehad en gehouden tot het laatst toe. Het raam van de woonkeuken zal nu voor velen lang erg leeg zijn, omdat zij er niet meer is om te zwaaien en te groeten!
De Haarlemmermeerse Plattelandsvrouwen die in Hoofddorp vergaderen bezocht Ineke trouw en ze voelde zich er thuis.
In de kerk deed ze lange tijd mee in het lopen met het verjaardagfonds busje, ze nam deel aan de groep voor het koffieschenken op zondagmorgen en bracht Meerkontakt rond, maar haar verbondenheid had diepere wortels.
Want in deze kerk werd ze ten doop gehouden, hier ontving ze de zegen over het huwelijk met haar geliefde Piet, en hier werd hun dochter Willeke ten doop gehouden. En hier had ze altijd haar eigen plek.
We gedenken in liefde, en met dank aan God, deze zorgzame, lieve en trotse vrouw, moeder en oma. In het vertrouwen dat zij in goede handen geborgen is, bidden wij dat haar gedachtenis allen tot zegen zal zijn. In het bijzonder voor Piet, Willeke en Tijmen, Valerie en Jasmijn.
Bert Griffioen.
terug