IN MEMORIAM HENDRIKA HEEREN

IN MEMORIAM HENDRIKA HEEREN
Op 22 november 2016 overleed in haar eigen woning Riek Heeren.
Haar woning waar ze zo blij mee was. Waar ze, ondanks dat ze aan haar “divan gekluisterd” was, zelfstandig kon blijven wonen. Haar geest bleef zich richten op de wereld om haar heen, ondanks dat zij een halve eeuw letterlijk niet meer “uit de voeten kon”.  Ze toonde zowel belangstelling voor de wereldproblematiek, als voor de juist heel kleine dingen. Ze ‘was er’ voor hen die bij haar op bezoek kwamen en ze ‘was er’ voor hen die haar door de jaren heen zo trouw terzijde stonden. Zij, die bij Riek op bezoek te kwamen, ondervonden troost. Riek koppelde het probleem van de ander los van haar eigen lijden. Zij kon haar lijden dragen, omdat ze ervoer dat God bij haar was.
Nu is zij van ons heengegaan. Aan allen voor wie zij zo dierbaar was, bidden wij nu Gods helende kracht toe.
Pastor Ans Creemer.
terug