IN MEMORIAM HENDRIK JACOBUS VAN DER WEELE

IN MEMORIAM HENDRIK JACOBUS VAN DER WEELE
 In 1953 trouwde Henk met Wil Versteeg en samen werden ze de gelukkige ouders van Ria en Adrie. Tot zijn pensioen werkte Henk bij een sanitair bedrijf in Amsterdam. Tijdens zijn werk en daarna deed hij wat zijn hand vond om te doen, en was hij zeer actief in het kerkenwerk. Daarnaast genoot hij met Wil, van zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen en de goede vrienden. Hij verheugde zich op de komst van zijn negende achterkleinkind. Net heeft hij de geboorte niet meer kunnen meemaken. Moeilijk werd het leven voor hem, toen hij Wil aan de dood moest verliezen. Wil van wie hij zoveel had gehouden. Toen de ziektes elkaar opvolgden en het leven daardoor voor Henk steeds zwaarder werd, vond Henk de rust in het geloof, dat God zelf hem nabij was. Op 2 september jl. hebben we Henk, na een dankdienst voor zijn leven, naar zijn laatste rustplaats gebracht. Wij dragen zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen, zijn vriendin, zijn vrienden en verder een ieder die hem zo lief was, op aan God. God die kracht wil geven, om nu zonder Henk, verder te leven.
Ans Creemer-Allard.
 
terug