IN MEMORIAM ELISABETH DETJE TIGGELAAR-BART IN MEMORIAM ELISABETH DETJE TIGGELAAR-BART
Op 16 februari 2016 overleed mevrouw Bep Tiggelaar-Bart op de leeftijd van 88 jaar.
Tot het laatste toe kon zij in Marconistraat 48 blijven wonen. Door een ongelukkige val, waarbij ze een beschadiging aan haar hoofd opliep, moest Bep opgenomen worden in het Slotervaartziekenhuis. Na buiten bewustzijn te zijn geraakt, is zij in de nacht van 15 op 16 februari overleden. Nadat Beps echtgenoot Jan, in 2011 overleden was, zag Bep het als haar opdracht, haar leven zo goed mogelijk te blijven leven. Zij wilde er zijn voor ‘de ander’. Dat viel haar niet mee, omdat ze steeds al haar krachten nodig had, als zij door een ongelukkige val of een ander ongemak, lange tijd moest revalideren.
De laatste tijd lukte dit revalideren niet goed meer. Haar vertrouwen op God, haar voelen dat God nabij was, en haar ervaren van God, door al datgene wat velen die om haar heen stonden voor haar deden, maakte dat ze positief bleef en dankbaar was.
Op dinsdag 23 februari  j.l. hebben we Bep naar haar laatste rustplaats gebracht. Wij bidden haar familie en vrienden Gods kracht toe.
Ans Creemer.
terug