IN MEMORIAM CORNELIS BAKKER IN MEMORIAM CORNELIS BAKKER
Een hele mooie periode beleefden ze samen met het gezin toen de kinderen ook gingen werken in het familiebedrijf. Kees had als jongen meegemaakt dat tegen het einde van de oorlog, in 1945, zijn vader en al het personeel gevangen werden genomen en uiteindelijk gefusilleerd. De drukkerij aan de Lijnbaansgracht drukte de ondergrondse bladen Trouw en Vrij Nederland en de zaak werd verraden. Kees was toen vijftien, ,en zijn moeder zette het bedrijf voort. Kees deed de grafische school en kwam dus van jongs af in het vak.
Eenmaal in Badhoevedorp kwam het mede door Toos dat het contact met de kerk intensiveerde. Bekend was de nieuwjaarsborrel die jarenlang bij hen werd gehouden en waar ook heel wat gemeenteleden werden uitgenodigd en goede herinneringen aan bewaren. Kees nam dan met flair de honneurs waar.
Op donderdagmorgen jongstleden werden in een gedachtenisdienst vele mooie herinneringen opgehaald door de drie zoons, en oudste kleindochter Kim, en klonken prachtige pianogedeelten die Kees zelf ook graag speelde.
Op begraafplaats de Wilgenhof legden wij hem te ruste bij zijn Toos. De kinderen Paul, Frank, Robert en Marita, hun partners, kleinkinderen en hun vrienden en de mensen om Kees heen wensen we dat het verlies te dragen zal zijn en dat zijn gedachtenis hen goed doet en tot zegen zal zijn.
Bert Griffioen.
terug