IN MEMORIAM AARTJE OORTGIESEN-RIJKSE

IN MEMORIAM AARTJE OORTGIESEN-RIJKSE
Lange tijd was ze geregeld op zondag in de kerk te vinden, maar daar nam ze halverwege de jaren negentig wat meer afstand van. Ze was en bleef een religieuze vrouw die kritisch en bewust in het leven stond en haar geloof op haar eigen manier vooral beleefde in het leven en het genieten van de mensen en de natuur. Ze genoot van de kin-deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Haar vreugde en verdriet, haar vragen aan het leven en kwesties met God vocht ze liever in haar binnenkamer uit. Contact met degenen van de kerk die haar bezochten bleef ze zeker wel waarderen.
We lazen bij de gedachtenis een klein gedeelte uit de Bergrede , Mattheüs 6, waar Jezus spreekt over de Vader die in het verborgene ziet. Wie in het verborgene bidt, mag weten dat je al voordat je bidt door de Vader gezien bent. Het is niet nodig dat de mensen op de hoeken van de straten je zien bidden. Juist de wederkerigheid en het innerlijk gesprek met God en jezelf en het elkaar blijven bevragen is van belang.
We wensen Albert en Petra, Janique en Niek en hun kinderen en families en allen voor wie Aartje een vriendin was dat haar gedachtenis alle verhalen en herinneringen, en de flonkering van haar ogen hen tot zegen zal zijn en blij-ven.
terug