IN MEMORIAM PIERKJEN MOENS-ELZINGA

IN MEMORIAM PIERKJEN MOENS-ELZINGA
Op 29 april 2017 overleed mevrouw Pierkjen Moens – Elzinga op de leeftijd van 85 jaar.
 
Piery woonde in de Geraniumlaan op nummer 27 hier in Badhoevedorp, maar verbleef, omdat haar lichamelijke toestand verslechterde, de laatste tijd in verpleeghuis Kloosterhof in Aalsmeer.
Omringd door haar kinderen kon zij, zoals zij wenste, afscheid van het leven nemen.
 
Vlak voor haar overlijden herhaalde zij vol overtuiging de versregel, ooit door een psalmist geschreven:
“Nu blijf ik bij U voor altijd, God die mij troost, die bij mij zijt.”
Moge Piery deze woorden nu ervaren, en mogen deze woorden, aan allen die haar zo lief waren, tot troost zijn.
 
Op 4 mei jl. hebben we Piery naar haar laatste rustplaats gebracht.
Pastor Ans Creemer
terug