PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN: HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:

Lokale hulp:
-praktische en/of financiele hulp (dat kan o.m. via het noodfonds)
-ondersteunen bij het vinden van de weg in het woud van regelgeving
 Regionale hulp:
-zoals het vluchtelingenproject  Vijfhuizen (i.s.m. buurtgemeenten)
-samenwerking met de Voedselbank
 Landelijke hulp:
-dit gebeurt voornamelijk op financieel terrein via de landelijke PKN middels Kerk in Actie
Mondiale hulp:
-via de commissie ZWO (Zending  Werelddiaconaat en Ontwikkelings- samenwerking).  Aandacht en financiele steun voor projecten in ontwikkelings-landen, met name op het gebied van onderwijs.

Activiteiten van de diakenen
1. Ambtelijke tegenwoordigheid in de erediensten
Elke zondag inzamelen en verwerken van gaven volgens een jaarlijks vastgesteld collecterooster (ongeveer 1 x per drie weken)
2. Praktische voorbereidingen op de zondagen wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt. Ambtelijke deelname hieraan, samen met andere ambtsdragers en de predikant.
3. Het mede organiseren van de jaarlijkse Oogstdienst, waarbij de ‘oogst’ aan de oudere leden in de gemeente wordt uitgedeeld.
4. Jaarlijkse voorbereiding van de ouderenmiddag/-viering in samenwerking met het Pastoraat.
5. Participatie in de eigen Diaconale Raad, eens in de 4 weken.
6. Actieve betrokkenheid in andere beleidsorganen:  Kerkenraad 1 x per 6 weken.   Voorts:  Moderamen (beurtelingse participatie), Commissie Eredienst (vaste afgevaardigde) en de regionale Classis (afgevaardigde).
Financieel beleid en beheer met betrekking tot het diaconaat en contact met het algemene college van kerkrentmeesters.
7. Verantwoordelijkheid voor de zondagse bloemendienst in de kerk.

Het huidige college van diakenen:
Henk Kamerman                 -  voorzitter  &  penningmeester
Rita Braam                          -  secretaris
Ien Moens
Anneke de Jongh
Roelie Bentschap-Knook
Marianne Zorge
Annette Sikkel
 
OPROEP:
Wij zijn op zoek naar versterking van ons diaconale team, i.v.m het aftreden op korte termijn van enkele diakenen.
Heeft u diaconale affiniteit, bent u slagvaardig, praktisch ingesteld, en wilt en kunt u een steentje bijdragen aan het werk in de gemeente?
Voor informatie, hulp of anderszins kunt u contact opnemen met:
(Henk Kamerman, tel. 0206597291

 

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.