HARTELIJK DANK VOOR DE BLOEMEN, DE KAARTEN EN....DE AANDACHT. HARTELIJK DANK VOOR DE BLOEMEN, DE KAARTEN EN....DE AANDACHT.
Langs deze weg wil ik bedanken voor de vele blijken van medeleven via kaarten, bloemen en telefoontjes die ik mocht ontvangen n.a.v. mijn afwezigheid veroorzaakt door mijn ziektebeeld. Lichamelijke ongemakken, negatieve omgevingsfactoren en vele werkzaamheden gekoppeld aan het toch opschuiven in leeftijd hebben voor mij betekend dat ik zelf een grens heb overschreden en mijn weerstand heb opgebrand. Ik heb dan helaas ook al mijn activiteiten moeten stoppen en moet proberen stap voor stap terug te komen. Het medeleven, rechtstreeks of via Nel, werkt daarbij als een medicijn. Heel hartelijk dank daarvoor.
Henk Biemond.
terug