GEMEENTEAVOND MET CIJFERS EN.....LUCHTHAVEN SCHIPHOL

GEMEENTEAVOND MET CIJFERS EN.....LUCHTHAVEN SCHIPHOL
Na de pauze licht Jacob van Gelder het jaaroverzicht 2015 en de begroting 2017 toe. De dalende lijn van inkomsten is voortgezet, door vergrijzing van de gemeente en het dalende aantal leden. Dankzij het gebruik van reserveringen en de ontvangst van legaten valt het tekort mee.
 
In de begroting 2017 is slechts een gering bedrag opgenomen voor pastoraat, omdat de kerkenraad nog moet bespreken welke voorzieningen in 2017 nodig zijn. Er zal een gemeenteavond worden belegd als duidelijk is welk extra bedrag ten laste van het pastoraal fonds noodzakelijk wordt geacht.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ineke Gräeve-Koldewijn en Martine de Raadt, heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd. Dank aan Jacob van Gelder en Foeke Dekker. Na vergadering was er gelegenheid na te praten onder genot van een drankje.
Juup Bosch, scriba.

 
terug