EEN STERK KERKLIED IS......

EEN STERK KERKLIED IS......
1.      In een lied worden beelden gebruikt. Metaforen. Als het goed is zijn ze samenhangend en is het aantal gebruikte beelden niet te groot. Zit er een logisch verloop in.
2.      Een lied heeft heldere beelden nodig die de teneur van het lied tot zijn recht laten komen.
3.      De coupletten van een goed lied laten in de laatste twee regels van een couplet een mooi verloop zien, waarbij een nieuwe gedachte leidt naar het volgende couplet. Dit pakt de gelanceerde gedachte uit het vorige couplet weer op, maar met andere woorden.
4.      Een couplet eindigt met bijvoorbeeld een hoogtepunt dat ook in de melodie tot uitdrukking komt en waarin een “extra” of een vernieuwende gedachte verborgen zit.
5.      Een sterk lied neemt de zanger mee in de gedachtegang die is ingezet, en al zingend raak ik als zanger overtuigd.
6.      Een goed kerklied heeft een theologische inhoud, een lading waardoor je al zingende steeds sterker weet dat het ergens om gaat!
7.      Hoe is het taalgebruik in het lied? Anders dan de spreektaal van alle dag kan met poëtische taal meer gezegd en gezongen worden. Zo kan ik mijn eigen geloofstaal op het spoor komen.
 
De taal en inhoud van een lied dragen openheid in zich als je bedenkt dat een kerklied als onderwerp ons geloof tot inhoud heeft. Dat geloof gaat ons verstand steeds weer te buiten, en reikt over de grenzen van ons leven heen. God is nooit in woorden en muziek te vatten, maar kan in een goed kerklied misschien wel de ruimte vinden om “te wonen”.
 
Er is muziek die door de uiterlijke vorm al de kans tot geloof in zich draagt. De hypnotiserende liederen van Taizé of muziek van Arvo Pärt hebben dat. Misschien is dat wel een reden waarom deze muziek zo graag gezongen wordt. Andersom is mijns inziens de theologie in opwekkingsliederen vaak teveel ingevulde geloofstaal waardoor er geen verbeelding meer op gang komt.
terug